Saksnr.  228.1/17  i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017:

1. tertialrapport 2017

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 21.06.17
- 1. tertialrapport 2017
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 14.06.17
- 1. tertialrapport 2017
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 09.06.17
- 1. tertialrapport 2017
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Driftsbudsjett status pr 1. tertial med forslag til budsjettjusteringer
- Investeringsbudsjettet pr 1 tertial med forslag til budsjettjusteringer
- Økonomiplantiltak status pr 1 tertial 2017
- Tekstforslag Budsjett 2017 status pr 1 tertial
- Prognoser pr resultatenhet pr avdeling - 1. tertial<< Tilbake