Saksnr.  144/17  i Bergen bystyre før august 2017:

Fyllingsdalen og Fana, Gnr. 16, Bnr. 4 m.fl., Langeholmen ro- og padleanlegg, Reguleringsplan, Arealplan-ID 62410000

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 31.05.17
- Fyllingsdalen og Fana, Gnr. 16, Bnr. 4 m.fl., Langeholmen ro- og padleanlegg, Reguleringsplan, Arealplan-ID 62410000
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 11.05.17
- Fyllingsdalen og Fana, Gnr. 16, Bnr. 4 m.fl., Langeholmen ro- og padleanlegg, Reguleringsplan, Arealplan-ID 62410000
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 04.05.17
- Fyllingsdalen og Fana, Gnr. 16, Bnr. 4 m.fl., Langeholmen ro- og padleanlegg, Reguleringsplan, Arealplan-ID 62410000
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 130616
- Plankart (1 av 3)
- Plankart (2 av 3)
- Plankart (3 av 3)
- Reguleringsbestemmelser datert 050416
- Planbeskrivelse med KU datert 270516
- Illustrasjonsplan (1 av 3)
- Illustrasjonsplan (2 av 3)
- Illustrasjonsplan (3 av 3)
- Merknadsskjema offentlig ettersyn
- E-Postmelding
- Konsekvensutredning naturmiljø datert 4_D1_H
- 553287175-3-201212281-128
- Tilleggsopplysninger til KMBY-sak 153-17Fyllingsdalen og Fana, gnr 16, bnr 4 m.fl. Langeholmen ro- og padleanlegg<< Tilbake