Innspill til kommuneplanens arealdel 2016

Saksnr J.p. nr Type Dok.dato Beskrivelse Fra/til El? Avdeling Kontor Saksbeh El. filer
201418880 351 MI 030117 Spørsmål vedrørende høringsuttalelser Åse Birkhaug J BYBYGG BYAU MEIV 9462397.pdf
201418880 352 MI 100117 Spørsmål om ny arealplan Geir Bjørnsen J BYBYGG BYAU MEIV 9564101.pdf
201418880 354 MI 160117 Innspel fra Multiconsult og Sweco på forslag til bestemmelser ang. støy. Sweco Norge AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 9601390.pdf
9601389.pdf
9601394.pdf
9601395.pdf
9601398.pdf
201418880 356 I 250117 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - nye momenter vedrørende etablering av datasenter i Indre Arna BKK AS J BYBYGG BYAU MEIV 9648334.pdf
201418880 361 MI 190217 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom i Åsane, Gnr. 209, Bnr. 2 Helga Bastiansen J BYBYGG BYAU MEIV 9717237.pdf
9717235.pdf
201418880 362 MI 210217 Merknader og innspill til fremtidig planlegging for området strekningen fra Sandven/Osveien til Klokkarvannet, på nordvestsiden av Kalandsvannet Frode Hatlestad J BYBYGG BYAU MEIV 9720980.pdf
201418880 364 MI 090317 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom i Fana, Gnr. 41, Bnr. 35, Hop, på vegne av Roar Hop Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 9816363.pdf
9816339.pdf
201418880 365 MI 160317 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, Mulighetsstudier for området Åstveit i Åsane Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb J BYBYGG BYAU MEIV 9845595.pdf
9845578.pdf
9845582.pdf
9845586.pdf
201418880 367 MI 270317 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom i Årstad, Gnr. 18, Bnr. 299, Grønnestølen , på vegne av DNB Livsforsikring Arkitektgruppen Cubus AS v/ Ola Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 9887362.pdf
201418880 374 MI 100417 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for området Åstveitskogen Øystein Sørhaug J BYBYGG BYAU MEIV 9942279.pdf
201418880 378 I 080517 Vedrørende innspill av 01.12.2015 for Gnr 161 Bnr 1315, 1316 og 1317 Advokatfirmaet Wiederstrøm & Lodtz AS J BYBYGG BYAU MEIV 10045993.pdf
201418880 379 MI 230517 Anmodning om dokumentinnsyn. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatrfirmaet Tjelflaat & Samdal AS v/ Øistein Sandstå Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10086294.pdf
201418880 384 MI 280517 Vedrørende nytt plankart på Hop. Pål Strand Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10106376.pdf
201418880 386 MI 020617 Innspill til kommuneplanens arealdel Gnr 94 Bnr 88 Kristin Rønnestad J BYBYGG BYAU MEIV 10135030.pdf
201418880 387 MI 150617 Kommunedelsplanens arealdel 2017- 20 - Spørsmål om videre politisk behandling Åse Karin Spjeld J BYBYGG BYAU MEIV 10181624.pdf
201418880 390 MI 190617 Brev til byrådsleder og byråd for byutvikling om KPA fra Rolf Olsen AS. Rolf Olsen AS J BYHADM BYJUR UHSA 10211949.pdf
10211948.pdf
201418880 392 MI 190617 Merknader vedrørende manglende konsekvensutredning - varsel om oversendelse til Sivilombudsmannen og Miljøverndepartementet Brit Hørgård Tilseth J BYBYGG BYAU MEIV 10248232.pdf
10248234.pdf
10246731.pdf
10246732.pdf
201418880 394 MI 070717 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom i Ytrebygda, Gnr. 105, Bnr. 40, Hjellestad Marina Sweco Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10276795.pdf
10276745.pdf
201418880 395 MI 290617 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom i Fana, Gnr. 8, Bnr. 132, Sandal, på vegne av hjemmelshaver Sandbrekkeveien 81 AS Sweco Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10277637.pdf
10277590.pdf
10277591.pdf
10277592.pdf
10277593.pdf
201418880 396 MI 090717 Klargjøring og presisering av lovhenvisning Brit Hørgård Tilseth J BYBYGG BYAU MEIV 10280491.pdf
201418880 398 MI 250717 Spørsmål vedrørende område Fantoftneset - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Astri Kaastad J BYBYGG BYAU MEIV 10318286.pdf
201418880 399 MI 230817 Spørsmål vedrørende status i sak m. m. BS arkitektur v/ Andreas Skylstad J BYBYGG BYAU MEIV 10389937.pdf
201418880 401 MI 150917 Oversendelse av flomsonekart for Apeltunvassdraget i Bergen kommune, Hordaland Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve) Region Vest J BYBYGG BYAU MEIV 10465557.pdf
201418880 403 MI 260917 Spørsmål til tidligere innsendt innspill til Kommuneplanen. Åse Birkhaug J BYBYGG BYAU MEIV 10500089.pdf
201418880 404 MI 210917 Handel i Kommuneplanens realdel - innspill til plan Hordaland fylkeskommune J BYBYGG BYAU MEIV 10507275.pdf
10507276.pdf
10507277.pdf
10507278.pdf
201418880 406 MI 061017 Anmodning om å få tilsendt kart med høy oppløsning Asle Sjøsæther J BYBYGG BYAU MEIV 10525508.pdf
201418880 408 MI 071017 Vedrørende innsendt innspill til kommuneplanens arealdel. Frode Bergo Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10528593.pdf
201418880 413 MI 101017 Spørsmål om innsyn i sak - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øyvind Askeland J BYBYGG BYAU MEIV 10536372.pdf
10536353.pdf
201418880 418 MI 101017 Innspill til høring. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Norconsult AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10549344.pdf
201418880 419 MI 171017 Anmodning om å få tilsendt planforslag i sosi- eller dwg-format Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10553357.pdf
201418880 422 MI 201017 Handel i Kommuneplanens arealdel - Bergen kommune 2017/05979-1 Fylkesmannen I Hordaland J BYBYGG BYAU MEIV 10566682.pdf
10566645.pdf
10566646.pdf
10566647.pdf
10566648.pdf
10566683.pdf
201418880 423 MI 201017 Vedrørende Handel i Kommuneplanens arealdel - Bergen kommune VS: 2017/05979-1 Byrådsavdeling for byutvikling v/Marit W. Sørstrøm J BYBYGG BYAU MEIV 10566701.pdf
201418880 426 I 211017 Merknader til planforslag Tor Harald Nævdal J BYBYGG BYAU MEIV 10567380.pdf
201418880 427 I 211017 Merknader til planforslag Tor Harald Nævdal J BYBYGG BYAU MEIV 10567382.pdf
201418880 428 MI 201017 Innspill til høring - merknader vedrørende område B41 Fagerdalen. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Norconsult AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10568624.pdf
201418880 430 I 231017 Merknader til planforslag Petter Sletten Løvøy J BYBYGG BYAU MEIV 10570342.pdf
10570343.pdf
201418880 431 I 231017 Merknader til planforslag Morthen Ivar Vikanes J BYBYGG BYAU MEIV 10570529.pdf
10570530.pdf
201418880 432 I 231017 Merknader til planforslag Øystein S. Nordvik J BYBYGG BYAU MEIV 10570602.pdf
10570667.pdf
10570668.pdf
201418880 433 I 231017 Merknader til planforslag Petter Sletten Løvøy J BYBYGG BYAU MEIV 10570696.pdf
10570697.pdf
201418880 434 I 231017 Merknader til planforslag Bernt Hodne J BYBYGG BYAU MEIV 10570813.pdf
10570814.pdf
201418880 435 I 231017 Merknader til planforslag Vegard Rønning J BYBYGG BYAU MEIV 10570833.pdf
10570834.pdf
201418880 436 I 231017 Merknader til planforslag Kjetil Langenes J BYBYGG BYAU MEIV 10571248.pdf
201418880 437 I 241017 Merknader til planforslag Roy Mindor Småvik J BYBYGG BYAU MEIV 10572116.pdf
10572117.pdf
201418880 438 MI 241017 Merknader og innspill til plan vedrørende eiendom Gnr. 29, Bnr. 1, Bjørge, Fyllingsdalen Ida Furuholmen J BYBYGG BYAU MEIV 10575890.pdf
10575889.pdf
201418880 439 MI 241017 Merknader og innspill til plan vedrørende eiendom Gnr. 29, Bnr. 1, Bjørge, Fyllingsdalen Ida Furuholmen J BYBYGG BYAU MEIV 10576221.pdf
201418880 440 MI 241017 Merknader og innspill til plan vedrørende eiendom Gnr. 29, Bnr. 1, Bjørge, Fyllingsdalen Ida Furuholmen J BYBYGG BYAU MEIV 10576254.pdf
201418880 441 I 251017 Merknader til planforslag Helge Tveit J BYBYGG BYAU MEIV 10577844.pdf
10577846.pdf
201418880 442 I 251017 Merknader til planforslag Elling Sandnes Furset J BYBYGG BYAU MEIV 10578042.pdf
10578043.pdf
201418880 443 MI 261017 Merknader og innspill til plan vedrørende eiendom Gnr. 29, Bnr. 1, Bjørge, Fyllingsdalen Ida Furuholmen J BYBYGG BYAU MEIV 10581849.pdf
10581848.pdf
10581850.pdf
10581851.pdf
201418880 444 I 261017 Merknader til planforslag Kaspar Strømme J BYBYGG BYAU MEIV 10580563.pdf
201418880 448 I 261017 Merknader til planforslag Stian Kristoffersen J BYBYGG BYAU MEIV 10582472.pdf
10582473.pdf
201418880 450 I 251017 Merknader til planforslag for eiendom Gnr. 202, Bnr. 33, Eikås, Åsane Edvard Rieber-Mohn J BYBYGG BYAU MEIV 10585403.pdf
201418880 452 MI 311017 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 9, Bnr. 3, Fana Helge Mæhle J BYBYGG BYAU MEIV 10595857.pdf
10595843.pdf
201418880 453 I 011117 Merknader til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hamlet Eiendom AS Aadland J BYBYGG BYAU MEIV 10596805.pdf
201418880 454 I 031117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10607237.pdf
201418880 456 I 071117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Sørhaug J BYBYGG BYAU MEIV 10616310.pdf
201418880 457 MI 071117 Merknader og innspill til planforslag for eiendom Gnr. 299, Bnr. 6, Arna Arna Tomteselskap v/ Stig Heldal J BYBYGG BYAU MEIV 10616789.pdf
10616566.pdf
201418880 458 I 091117 Merknader til planforslag på vegne av grunneier - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS J BYBYGG BYAU MEIV 10620017.pdf
10620018.pdf
201418880 459 MI 101117 Invitasjon. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 BBU - Kommunaldirektørens stab J BYBYGG BYAU MEIV 10626421.pdf
10626416.pdf
201418880 460 I 131117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Magnus Mæland J BYBYGG BYAU MEIV 10631318.pdf
10631319.pdf
201418880 461 MI 141117 Temamøte 28. november: Synspunkt på kommuneplanen i Bergen Bergen BOBY J BYBYGG BYAU MEIV 10637623.pdf
10637603.pdf
201418880 462 I 161117 Merknader til planforslag -- Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rolf Andreas Wigand J BYBYGG BYAU MEIV 10645231.pdf
201418880 463 MI 211117 Synspunkter på forslag til kommuneplanens arealdel. Frode Bergo Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10654036.pdf
10653566.pdf
201418880 464 I 201117 Innspill til KPA 2016. Per Arne Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10657375.pdf
10657376.pdf
201418880 465 I 221117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Otto Sande J BYBYGG BYAU MEIV 10658356.pdf
201418880 466 I 221117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ragnhild Bjørg Hatleli J BYBYGG BYAU MEIV 10658972.pdf
201418880 467 I 221117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jarle Magne Alvheim J BYBYGG BYAU MEIV 10659126.pdf
201418880 469 I 221117 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 9, Bnr. 3, Tveiterås, Fana Kari Elisabeth Sæthre J BYBYGG BYAU MEIV 10661544.pdf
201418880 470 I 241117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øistein Paulsen J BYBYGG BYAU MEIV 10665953.pdf
201418880 471 I 251117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øistein Paulsen J BYBYGG BYAU MEIV 10666147.pdf
201418880 472 I 251117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øistein Paulsen J BYBYGG BYAU MEIV 10666149.pdf
201418880 473 I 251117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øistein Paulsen J BYBYGG BYAU MEIV 10666151.pdf
201418880 474 MI 271117 Påminnelse: Temamøte i morgen 28. november. Synspunkt på kommuneplanen i Bergen Bergen BOBY J BYBYGG BYAU MEIV 10667008.pdf
10666614.pdf
201418880 475 I 271117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjarte Søiland J BYBYGG BYAU MEIV 10668781.pdf
10668863.pdf
10668861.pdf
10668862.pdf
201418880 476 I 271117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Atle Ulvesæter J BYBYGG BYAU MEIV 10670175.pdf
10670248.pdf
201418880 477 I 271117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rolf Andreas Wigand J BYBYGG BYAU MEIV 10670492.pdf
10670493.pdf
201418880 478 I 281117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ragni Helweg J BYBYGG BYAU MEIV 10671368.pdf
201418880 479 I 281117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ove Haugland J BYBYGG BYAU MEIV 10673239.pdf
201418880 480 I 161117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Andre J. Olsen J BYBYGG BYAU MEIV 10677158.pdf
201418880 481 MI 291117 Pressisering av status for spørsmål om godsterminal BBU-kommunaldirektørens stab J BYBYGG BYAU MEIV 10676986.pdf
10676971.pdf
201418880 483 MI 291117 Uttalelse til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fridalen skole v/ rektor Rune Monsen J BYBYGG BYAU MEIV 10680916.pdf
10680917.pdf
201418880 484 I 301117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Erlend Hopland J BYBYGG BYAU MEIV 10681512.pdf
10683133.pdf
10683134.pdf
10683136.pdf
10683137.pdf
201418880 485 I 281117 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stein Valestrand J BYBYGG BYAU MEIV 10687037.pdf
201418880 487 I 011217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sølvi Brandanger J BYBYGG BYAU MEIV 10687736.pdf
10687737.pdf
201418880 488 I 021217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ragnhild Wessel-Holst J BYBYGG BYAU MEIV 10688627.pdf
201418880 489 I 031217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Liv Natlandsmyr J BYBYGG BYAU MEIV 10688741.pdf
201418880 490 I 031217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stig Nyland Andersen J BYBYGG BYAU MEIV 10688751.pdf
201418880 491 I 041217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Dagny Røyrvik J BYBYGG BYAU MEIV 10691024.pdf
201418880 492 I 041217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Andreas Wolfgang Zieritz J BYBYGG BYAU MEIV 10691492.pdf
201418880 493 I 041217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anders Breivik J BYBYGG BYAU MEIV 10691973.pdf
10691974.odt
201418880 494 MI 041217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anders Breivik J BYBYGG BYAU MEIV 10692645.pdf
10692634.odt
201418880 495 I 051217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Even O. Sørland J BYBYGG BYAU MEIV 10692971.pdf
10692972.pdf
201418880 496 I 051217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond og Annika Losvik J BYBYGG BYAU MEIV 10693530.pdf
10693531.pdf
201418880 498 MI 031217 Synspunkt til KPA høring fra folkemøtet på Paradis skole Terje Søreide J BYBYGG BYAU MEIV 10697136.pdf
201418880 500 I 051217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åge Espelid J BYBYGG BYAU MEIV 10695095.pdf
201418880 501 I 051217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Astrid Sirnes J BYBYGG BYAU MEIV 10695269.pdf
201418880 502 I 051217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Evy Lambrechts J BYBYGG BYAU MEIV 10695321.pdf
10697206.pdf
201418880 503 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sigbjørn Reigstad J BYBYGG BYAU MEIV 10695892.pdf
10695893.pdf
201418880 504 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond og Annika Losvik J BYBYGG BYAU MEIV 10696578.pdf
10696579.pdf
201418880 505 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokat Gunnar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10697738.pdf
10697739.pdf
201418880 506 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Karl Strydom Eidesund J BYBYGG BYAU MEIV 10698214.pdf
10700323.pdf
201418880 507 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gunnar Undeland J BYBYGG BYAU MEIV 10698502.pdf
10698503.pdf
201418880 508 I 061217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Arne Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10699605.pdf
10700392.pdf
201418880 510 I 071217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hallstein Aadland J BYBYGG BYAU MEIV 10702303.pdf
201418880 511 I 081217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Håkon Ytr-Arne J BYBYGG BYAU MEIV 10703423.pdf
201418880 512 I 081217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eirik André Skage J BYBYGG BYAU MEIV 10704675.pdf
10704676.pdf
201418880 513 I 091217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christer M.L. Bendixen J BYBYGG BYAU MEIV 10705585.pdf
201418880 514 I 091217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gjert Bakkevold J BYBYGG BYAU MEIV 10705586.pdf
201418880 515 MI 091217 Merknader og innspill til plan - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rå Borettslag v/ Olav Overå J BYBYGG BYAU MEIV 10706082.pdf
10706093.pdf
201418880 516 I 071217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 122, Bnr. 167, Sildaberget 27, Laksevåg, på vegne av grunneier Advokatfirmaet Harris DA J BYBYGG BYAU MEIV 10706333.pdf
201418880 517 I 111217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 anders nygaard J BYBYGG BYAU MEIV 10706331.pdf
201418880 518 I 111217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Regine Johnsen J BYBYGG BYAU MEIV 10706389.pdf
201418880 519 MI 111217 Merknader til plan på vegne av Constructa Eiendom AS m. fl. til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 209, Bnr. 1, Åstveit i Åsane Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS J BYBYGG BYAU MEIV 10709274.pdf
10709243.pdf
10709244.pdf
201418880 520 I 111217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 NKK Norsk Kennel Klub region Hordaland J BYBYGG BYAU MEIV 10709773.pdf
10709774.pdf
201418880 521 I 121217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 stian svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10710320.pdf
201418880 522 I 121217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Henrik Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10710789.pdf
10710790.pdf
201418880 523 MI 121217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for flytting av deler av golfbanen i Fana Fana Golfklubb v/ Jan-Inge Klubben J BYBYGG BYAU MEIV 10711020.pdf
10710845.pdf
10711016.pdf
10711017.pdf
10711018.pdf
201418880 524 I 121217 Merknader til planforslag fra Trygg Trafikk ved Knut Olav Nestås Trygg Trafikk ved Knut Olav Nestås J BYBYGG BYAU MEIV 10712869.pdf
10712870.pdf
201418880 525 I 121217 Merknader til planforslag fra Rune Smedsvik Rune Smedsvik J BYBYGG BYAU MEIV 10713143.pdf
201418880 526 I 121217 Merknader til planforslag fra Haakon Gams-Haugsøen Haakon Gams-Haugsøen J BYBYGG BYAU MEIV 10713262.pdf
201418880 527 I 131217 Merknader til planforslag fra Monica Stoknes Monica Stoknes J BYBYGG BYAU MEIV 10714453.pdf
10719117.pdf
201418880 528 I 131217 Merknader til planforslag fra Monica Stoknes Monica Stoknes J BYBYGG BYAU MEIV 10714519.pdf
10714520.pdf
201418880 529 I 131217 Merknader til planforslag fra Opus Bergen AS Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10714970.pdf
10714971.pdf
201418880 530 I 131217 Merknader til planforslag fra Opus Bergen AS Opus Opus Bergen AS Opus J BYBYGG BYAU MEIV 10715130.pdf
10715131.pdf
201418880 531 I 121217 Innspill/kommentarer til planforslag. Svein Listøl J BYBYGG BYAU MEIV 10716018.pdf
201418880 532 MI 131217 Innspill/merknad. Fysioterapivakten Åse Birkhaug Bergen Fysioterapiklinikk J BYBYGG BYAU MEIV 10716137.pdf
10716139.pdf
201418880 533 MI 131217 Søknad om utsettelse av frist for å sende høringssvar. Naturvernforbundet Hordaland J BYBYGG BYAU MEIV 10716143.pdf
10716079.pdf
201418880 534 MI 011217 Uttalelse til offentlig ettersyn - merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Forsvarsbygg J BYBYGG BYAU MEIV 10717956.pdf
10717959.pdf
201418880 535 MI 141217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 189, Bnr. 325, Myrdalshovden, Åsane, på vegne av Axer Eiendom AS Arkitektgruppen Cubus AS J BYBYGG BYAU MEIV 10718003.pdf
10717666.pdf
201418880 536 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ulf Dvergsdal J BYBYGG BYAU MEIV 10717694.pdf
201418880 537 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lene Thomren Steensen J BYBYGG BYAU MEIV 10717699.pdf
201418880 538 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10717871.pdf
10717872.pdf
201418880 539 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10718014.pdf
10718015.pdf
201418880 540 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10718144.pdf
10718145.pdf
201418880 542 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10718782.pdf
10718783.pdf
201418880 543 MI 141217 Uttalelse til offentlig ettersyn - merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mattilsynet Sør og Vest, Avdeling Bergen og Omland J BYBYGG BYAU MEIV 10719028.pdf
201418880 545 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 David Faukner Bendiksen J BYBYGG BYAU MEIV 10719710.pdf
10719711.pdf
10719712.pdf
10719713.pdf
201418880 546 I 141217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aksjonsgruppen mot Massedeponi/steinknuserverk på Hamre v/Trond Losvik J BYBYGG BYAU MEIV 10719756.pdf
10719757.pdf
10719758.pdf
201418880 547 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10720340.pdf
10720341.pdf
201418880 548 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kåre Bjørn Voldsund J BYBYGG BYAU MEIV 10721204.pdf
10721205.pdf
201418880 549 MI 151217 Uttalelse til planforslag - 1. gangs høring. Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted J BYBYGG BYAU MEIV 10721654.pdf
10721609.pdf
201418880 550 MI 151217 Uttalelse til offentlig ettersyn. Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbar J BYBYGG BYAU MEIV 10721694.pdf
10721634.PDF
201418880 551 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hedvig Olsen J BYBYGG BYAU MEIV 10722019.pdf
10722020.pdf
201418880 552 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10722131.pdf
10722132.pdf
201418880 553 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Harris v/Katrine Lillejord J BYBYGG BYAU MEIV 10722272.pdf
10722273.PDF
201418880 554 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anja Vik J BYBYGG BYAU MEIV 10722295.pdf
10722296.pdf
201418880 555 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tippetue Arkitekter AS Tippetue Arkitekter AS J BYBYGG BYAU MEIV 10722435.pdf
10722436.pdf
201418880 556 I 151217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gaute Baarøy J BYBYGG BYAU MEIV 10722541.pdf
10722542.pdf
201418880 557 I 161217 Merknader til planforslag fra - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen BOBY Ved Solveig Renslo J BYBYGG BYAU MEIV 10723707.pdf
201418880 558 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10725083.pdf
10725084.pdf
201418880 559 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10725127.pdf
10725128.pdf
201418880 560 I 151217 Merknader til planforslag ny KPA Advokatfirmaet Harris DA J BYBYGG BYAU MEIV 10725695.pdf
201418880 561 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Erik Wald-Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10725463.pdf
10725464.pdf
201418880 562 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726495.pdf
201418880 563 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726545.pdf
201418880 564 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726578.pdf
201418880 565 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726609.pdf
201418880 566 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726615.pdf
201418880 567 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726618.pdf
201418880 568 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726651.pdf
201418880 569 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Erik Grytdal J BYBYGG BYAU MEIV 10726682.pdf
201418880 570 MI 181217 Forespørsel om innsyn. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Harris DA J BYBYGG BYAU MEIV 10727022.pdf
201418880 571 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Olaf Netland J BYBYGG BYAU MEIV 10727047.pdf
10727251.pdf
201418880 572 I 181217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Njord V. Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10727058.pdf
10727255.pdf
201418880 573 MI 151217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fiskeridirektoratet J BYBYGG BYAU MEIV 10728060.pdf
10728007.pdf
201418880 574 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anja Vik J BYBYGG BYAU MEIV 10728345.pdf
10728346.pdf
201418880 575 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stig Ove Holm J BYBYGG BYAU MEIV 10728555.pdf
10728556.pdf
10728557.pdf
10728558.pdf
201418880 576 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hedvig Olsen J BYBYGG BYAU MEIV 10728687.pdf
10728688.pdf
201418880 577 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10729008.pdf
10729009.pdf
10729010.pdf
10729011.pdf
201418880 578 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Henrik Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10729429.pdf
10729430.pdf
201418880 579 MI 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for området mellom Slettebakken og Fantoft Advokat Trond Lexau J BYBYGG BYAU MEIV 10729562.pdf
10730285.pdf
201418880 580 MI 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for Hordaland fylkeslag av Autismeforeningen i Norge Advokat Trond Lexau J BYBYGG BYAU MEIV 10729574.pdf
10730284.pdf
201418880 581 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arne Bjerk J BYBYGG BYAU MEIV 10730788.pdf
10730789.pdf
201418880 582 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen Næringsråd Bergen Næringsråd J BYBYGG BYAU MEIV 10730939.pdf
10730940.pdf
201418880 583 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bård Magnus Fauske J BYBYGG BYAU MEIV 10730965.pdf
10730966.pdf
201418880 584 I 191217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eli Svarstad J BYBYGG BYAU MEIV 10730967.pdf
201418880 585 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Adv. Gunnar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10731554.pdf
10731555.pdf
201418880 586 I 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Velforeningen Fantoftåsen v/ Brit Hørgård Tilseth J BYBYGG BYAU MEIV 10732391.pdf
10732392.pdf
10732393.pdf
10732394.pdf
10732395.pdf
10732396.pdf
10732397.pdf
10732398.pdf
10732399.pdf
10732400.pdf
201418880 587 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Liv Ytrearne J BYBYGG BYAU MEIV 10732075.pdf
201418880 588 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 NAF AVD. BERGEN OG OMEGN NAF AVD. BERGEN OG OMEGN J BYBYGG BYAU MEIV 10732161.pdf
10732162.pdf
201418880 589 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Merete Gunnes J BYBYGG BYAU MEIV 10732259.pdf
10732260.pdf
10732261.pdf
201418880 590 MI 201217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Folldal og Holta Velforening v/ Egil Bru Overaa J BYBYGG BYAU MEIV 10732603.pdf
10732604.pdf
10732535.pdf
201418880 591 MI 201217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Terje Hjalmar Michelsen m. fl. J BYBYGG BYAU MEIV 10732646.pdf
10732635.pdf
10737983.pdf
201418880 592 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jonette Vindenes J BYBYGG BYAU MEIV 10732639.pdf
10732640.pdf
201418880 593 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sturle Løvvik Norheim J BYBYGG BYAU MEIV 10732773.pdf
10732774.pdf
201418880 594 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Etat for utbygging Bergen kommune J BYBYGG BYAU MEIV 10732836.pdf
10732837.pdf
10732838.pdf
10732839.pdf
201418880 595 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 advokat Katrine Lillejord J BYBYGG BYAU MEIV 10733316.pdf
10733318.PDF
201418880 596 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 ByBo AS ByBo AS J BYBYGG BYAU MEIV 10733517.pdf
10733518.pdf
201418880 597 MI 201217 Anmodning om forlenget merknadsfrist til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 på vegne av klient Sælen tomte- og utbyggingsselskap AS for eiendom Gnr Advokatfirmaet Harris DA v/ Henrik Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10733695.pdf
201418880 599 MI 201217 Takk for forlenget merknadsfrist til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Harris DA v/ Henrik Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10733790.pdf
201418880 600 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Katrine Bjørset Falch J BYBYGG BYAU MEIV 10733869.pdf
10733870.pdf
10733871.pdf
10733872.pdf
10733873.pdf
201418880 601 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokat Richard von der Fehr J BYBYGG BYAU MEIV 10734022.pdf
10734023.pdf
201418880 602 I 201217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Nils-Ove Nipen J BYBYGG BYAU MEIV 10734076.pdf
10734078.pdf
201418880 603 MI 211217 Merknader og innspill - revidert innstilling til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende Hjellestad Marina Sweco Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10734571.pdf
10734552.pdf
10734572.pdf
10734554.pdf
201418880 604 MI 201217 Merknader og innspill til høring forslag ny KPA - Strategisk temakart og prioriterte friluftsområder – Storevann/Alvøen Alvøen Gård v/ Didrik Fasmer J BYBYGG BYAU MEIV 10734682.pdf
201418880 605 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Joachim Schröder J BYBYGG BYAU MEIV 10734864.pdf
201418880 606 MI 211217 Merknader og innspill - revidert innstilling til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende Sandbrekkeveien Sweco Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10735211.pdf
10735137.pdf
10735138.pdf
10735139.pdf
10735140.pdf
10735141.pdf
201418880 607 I 131217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende strandsonen foran Arnavågen Park Sameierlagene i Arnavågen Park v/ Olaf Netland J BYBYGG BYAU MEIV 10735281.pdf
201418880 608 I 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 28, Bnr. 8 og Gnr. 29, Bnr. 63, på vegne av grunneier Advokatfirma Stiegler AS J BYBYGG BYAU MEIV 10735282.pdf
201418880 609 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 MB Invest AS MB Invest AS J BYBYGG BYAU MEIV 10735236.pdf
10735285.pdf
10735286.pdf
201418880 610 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rolv Einar Botnevik J BYBYGG BYAU MEIV 10735442.pdf
201418880 611 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gunnar Gihle Raddum J BYBYGG BYAU MEIV 10735588.pdf
10735616.pdf
201418880 612 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Henrik Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10736058.pdf
10736060.pdf
201418880 613 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Norconsult/Ragne Norconsult/Rommetveit J BYBYGG BYAU MEIV 10736240.pdf
10736241.pdf
201418880 614 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Kragseth J BYBYGG BYAU MEIV 10736492.pdf
10736527.pdf
201418880 615 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10736504.pdf
10736505.pdf
201418880 616 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Multiconsult Norge as Multiconsult Norge as J BYBYGG BYAU MEIV 10736565.pdf
10736566.pdf
201418880 617 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10736582.pdf
10736583.pdf
201418880 618 MI 191217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørgvin bispedømeråd J BYBYGG BYAU MEIV 10736775.pdf
10736749.pdf
201418880 619 MI 201217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for området Solbø på vegne av grunneier, Gnr. 121, Bnr. 23, Ytrebygda Advokatfirmaet Harris DA v/ Bente Karin Aksdal J BYBYGG BYAU MEIV 10736781.pdf
10736759.pdf
201418880 620 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 En til en arkitekter AS v/ Arvid Bjerkestrand J BYBYGG BYAU MEIV 10736790.pdf
201418880 621 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åshild Blomdal J BYBYGG BYAU MEIV 10736799.pdf
10736800.pdf
10736801.pdf
201418880 622 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Idrettslag Fana J BYBYGG BYAU MEIV 10736835.pdf
10736836.pdf
201418880 623 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10737009.pdf
10737010.pdf
201418880 624 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Caspar Olsen J BYBYGG BYAU MEIV 10737012.pdf
201418880 625 I 211217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian A. Jensen J BYBYGG BYAU MEIV 10737129.pdf
10737130.pdf
201418880 626 MI 211217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 på vegne av grunneiere vedrørende området Kjelånæ/Garnes i Arna Advokatfirmaet Harris DA v/ Ingrid Kyvig J BYBYGG BYAU MEIV 10737445.pdf
10737438.pdf
201418880 627 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 ABO Plan & Arkitektur AS For Gullblokken AS J BYBYGG BYAU MEIV 10737596.pdf
10737597.pdf
201418880 628 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Håne Finans AS Stones AS J BYBYGG BYAU MEIV 10737644.pdf
10737645.pdf
201418880 629 I 211217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 BKK Nett AS J BYBYGG BYAU MEIV 10737984.pdf
201418880 630 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10737821.pdf
10737822.pdf
201418880 631 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen As J BYBYGG BYAU MEIV 10737825.pdf
10737826.pdf
201418880 632 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Allison J. og Erik Ø. Dreyer J BYBYGG BYAU MEIV 10737987.pdf
201418880 633 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Adv. firma. Harris v/ Lande Adv. Fa. Harris v/ Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10738071.pdf
10738072.pdf
10738073.pdf
201418880 634 MI 221217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 BIR Privat AS J BYBYGG BYAU MEIV 10738397.pdf
10738368.pdf
201418880 635 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Adv. Firma Harris v/ Lande Adv. Fa. Harris v/ Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10738372.pdf
10738373.PDF
10738374.pdf
10738375.pdf
201418880 636 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 AS Håne Invest J BYBYGG BYAU MEIV 10738386.pdf
10738387.pdf
201418880 637 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anders Haga J BYBYGG BYAU MEIV 10738388.pdf
10738547.pdf
201418880 638 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aslaug Sæther J BYBYGG BYAU MEIV 10738527.pdf
10738528.pdf
201418880 639 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Truls-Petter Bergh J BYBYGG BYAU MEIV 10738617.pdf
10738618.pdf
201418880 640 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kari Juul J BYBYGG BYAU MEIV 10738642.pdf
10738677.pdf
201418880 641 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jan Frode Instefjord Christensen J BYBYGG BYAU MEIV 10738662.pdf
201418880 642 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Kristian Knutsen J BYBYGG BYAU MEIV 10738732.pdf
10738733.pdf
201418880 643 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åsta Midtbø J BYBYGG BYAU MEIV 10738924.pdf
201418880 644 MI 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for områder i Åsane, Gnr. 209 Rune Solvang J BYBYGG BYAU MEIV 10738952.pdf
201418880 645 MI 201217 Merknader og spørsmål til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rune Kvarekvål J BYBYGG BYAU MEIV 10738985.pdf
201418880 646 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Osmund Lie J BYBYGG BYAU MEIV 10739149.pdf
10739150.pdf
201418880 647 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bonava Norge AS Bonava Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10739186.pdf
10739209.pdf
201418880 648 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sweco Norge AS V/Gjersdal J BYBYGG BYAU MEIV 10739198.pdf
10739199.pdf
201418880 649 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS Opus J BYBYGG BYAU MEIV 10739215.pdf
10739216.pdf
201418880 650 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jørgen Biorn J BYBYGG BYAU MEIV 10739217.pdf
10739218.pdf
10739219.pdf
201418880 651 MI 221217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 10, Bnr. 287, 935, Nedre Natland, Fana på vegne av grunneiere Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS v/ Nina Kibsgaard J BYBYGG BYAU MEIV 10739333.pdf
10739318.pdf
201418880 652 MI 221217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Etat for helsetjenester J BYBYGG BYAU MEIV 10739456.pdf
10739385.pdf
201418880 653 MI 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for Arna bydel Jørgen Holt Rosvold m. fl. J BYBYGG BYAU MEIV 10739469.pdf
10739404.pdf
201418880 654 MI 131217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for området Søreide, Ytrebygda Områdeutvalget for Søreide v/ Kåre Voldsund J BYBYGG BYAU MEIV 10739527.pdf
201418880 655 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Terje Lægland Trengereid J BYBYGG BYAU MEIV 10739546.pdf
10739668.pdf
201418880 656 MI 221217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen og Omland Havnevesen J BYBYGG BYAU MEIV 10739669.pdf
10739570.pdf
201418880 657 MI 221217 Merknader til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for områdene Vårheia og Arnavågen i Arna Ytre Arna gard v/ Arne Storlid J BYBYGG BYAU MEIV 10739890.pdf
10739696.pdf
201418880 658 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lehmkuhlstranden AS v/ Opus Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10739748.pdf
10739749.pdf
201418880 659 MI 221217 Merknader til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 på vegne av klienter vedrørende område rundt Haakonsvern, anmodning om møte Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA J BYBYGG BYAU MEIV 10739896.pdf
10739780.pdf
201418880 660 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aslaug Sæther J BYBYGG BYAU MEIV 10739782.pdf
10739783.pdf
201418880 661 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åsane Arena AS v/Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10739784.pdf
10739785.pdf
201418880 662 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Terje Grøstad J BYBYGG BYAU MEIV 10739800.pdf
10739801.pdf
201418880 663 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Saurås Eiendom AS v/ Opus Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10739802.pdf
10739803.pdf
201418880 664 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10739835.pdf
201418880 665 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10739854.pdf
10739855.pdf
201418880 666 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Martin Stokka J BYBYGG BYAU MEIV 10739875.pdf
201418880 667 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Helge Opedal J BYBYGG BYAU MEIV 10739877.pdf
10739908.pdf
201418880 668 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fanavegen 17 AS v/Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10739880.pdf
10739881.pdf
201418880 669 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond Drager J BYBYGG BYAU MEIV 10739920.pdf
10739921.pdf
201418880 670 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Erik Abrahamsen J BYBYGG BYAU MEIV 10739927.pdf
201418880 671 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Erik Abrahamsen J BYBYGG BYAU MEIV 10739928.pdf
201418880 672 I 221217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Erik Abrahamsen J BYBYGG BYAU MEIV 10739929.pdf
201418880 673 I 231217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gaute Baarøy J BYBYGG BYAU MEIV 10740004.pdf
10740005.pdf
201418880 674 I 231217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gaute Baarøy J BYBYGG BYAU MEIV 10740006.pdf
10740007.pdf
201418880 675 I 231217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rolv Einar botnevik J BYBYGG BYAU MEIV 10740009.pdf
201418880 676 I 231217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ida Bjerke Olsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740021.pdf
10741398.pdf
201418880 677 I 241217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Erik Sissener J BYBYGG BYAU MEIV 10740095.pdf
201418880 678 I 251217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hans Olav Rolfsnes J BYBYGG BYAU MEIV 10740182.pdf
201418880 679 I 261217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740252.pdf
201418880 680 I 261217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740254.pdf
201418880 681 I 261217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740256.pdf
201418880 682 I 261217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740258.pdf
201418880 683 MI 221217 Søknad om fristforlengelse for innlevering av merknader til KPA - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arkitektgruppen Cubus AS v/ Ola Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10743364.pdf
201418880 684 MI 231217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendommer Gnr. 106, Bnr. 875, 876, Nordre Hjellestad, Ytrebygda Gunnar Gjellestad J BYBYGG BYAU MEIV 10743366.pdf
10743368.pdf
10743365.pdf
201418880 685 MI 251217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende MASSEDEPONI/STEINKNUSEVERK VED FANAFJELLET PÅ HAMRE /KLOKKARVANNET GBN 96/74 Øyvind Kjeilen J BYBYGG BYAU MEIV 10741428.pdf
10741429.pdf
10741430.pdf
201418880 686 MI 261217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kringlebotn Idrettslag v/ Jon Trygve Berg J BYBYGG BYAU MEIV 10741434.pdf
10740452.pdf
10740453.pdf
10740454.pdf
201418880 687 I 221217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 190, Bnr. 16, 17, Saurås i Åsane, på vegne av Åsane Eiendomsutviklin Advokatfirmaet Harris DA v/ Torhild Matterne Skoge J BYBYGG BYAU MEIV 10740661.pdf
201418880 688 I 211217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 124, Bnr. 1, Hetlevik, Laksevåg, på vegne av Sameiet Loddefjord He Advokatfirmaet Harris DA v/ Torhild Matterne Skoge J BYBYGG BYAU MEIV 10740662.pdf
201418880 689 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Adv. firma. Harris v/ Lande Adv. Fa. Harris v/ Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10740680.pdf
10740681.pdf
201418880 690 I 191217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende BKK sine eiendommer BKK AS J BYBYGG BYAU MEIV 10740729.pdf
201418880 691 I 221217 Merknader til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 vedrørende sikringsområde M1 rundt Haakonsvern Inbyggerinitiativet Raaderett v/ Britt Voll J BYBYGG BYAU MEIV 10740730.pdf
201418880 692 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Christian Lønning J BYBYGG BYAU MEIV 10740738.pdf
10743369.pdf
10740740.pdf
10740741.pdf
10740742.pdf
10740743.pdf
201418880 693 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Bogen J BYBYGG BYAU MEIV 10740750.pdf
201418880 694 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Stoltz J BYBYGG BYAU MEIV 10740756.pdf
10740757.pdf
201418880 695 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jostein Hauken J BYBYGG BYAU MEIV 10740795.pdf
201418880 696 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arild Ertesvåg J BYBYGG BYAU MEIV 10740833.pdf
10740834.pdf
201418880 697 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jarle Magne Alvheim J BYBYGG BYAU MEIV 10740867.pdf
10743370.pdf
10743371.pdf
10743372.pdf
201418880 698 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tom Tellefsen J BYBYGG BYAU MEIV 10740877.pdf
10743373.pdf
201418880 699 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kari Johannesen J BYBYGG BYAU MEIV 10740987.pdf
10740988.pdf
201418880 700 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 TOVE OLSEN J BYBYGG BYAU MEIV 10741066.pdf
10741538.pdf
10741068.pdf
201418880 701 MI 271217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 137, Bnr. 589, Alvøveien i Breivik, Laksevåg Liv Strand J BYBYGG BYAU MEIV 10741539.pdf
201418880 702 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arvid Ask J BYBYGG BYAU MEIV 10741164.pdf
10741573.pdf
201418880 703 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Wenche Karin Myking J BYBYGG BYAU MEIV 10741167.pdf
10743374.pdf
10743375.pdf
201418880 704 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lars Svisdal J BYBYGG BYAU MEIV 10741170.pdf
201418880 705 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jone Torsvik J BYBYGG BYAU MEIV 10741171.pdf
201418880 706 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hermine Ullebø J BYBYGG BYAU MEIV 10741172.pdf
10743376.pdf
201418880 707 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aurora Hjartøy J BYBYGG BYAU MEIV 10741174.pdf
10743377.pdf
201418880 708 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Nina Hjartøy J BYBYGG BYAU MEIV 10741176.pdf
10743378.pdf
201418880 709 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Frode Hjartøy J BYBYGG BYAU MEIV 10741178.pdf
10743379.pdf
201418880 710 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jørgen Ullebø Hjartøy J BYBYGG BYAU MEIV 10741180.pdf
10743380.pdf
201418880 711 I 271217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ivar Chelsom Vogt J BYBYGG BYAU MEIV 10741182.pdf
201418880 712 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sten Atle og Christine Jølle J BYBYGG BYAU MEIV 10741184.pdf
201418880 713 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Leif Erik Haugstad J BYBYGG BYAU MEIV 10741207.pdf
10741208.pdf
201418880 714 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rambøll Norge J BYBYGG BYAU MEIV 10741304.pdf
10741305.pdf
10741306.pdf
10741307.pdf
10741308.pdf
10741309.pdf
201418880 715 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bernt-Håvard Øyen J BYBYGG BYAU MEIV 10741549.pdf
10741550.pdf
201418880 716 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arne Kristian Kolstad J BYBYGG BYAU MEIV 10741602.pdf
10741603.pdf
201418880 717 MI 281217 Merknad til høringsforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond-Eirik Hasselø J BYBYGG BYAU MEIV 10743243.pdf
10741864.pdf
201418880 718 MI 281217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Forum Arkitekter AS J BYBYGG BYAU MEIV 10743247.pdf
10742095.pdf
10742097.pdf
10742099.pdf
10743248.pdf
10743249.pdf
10743250.pdf
10743251.pdf
201418880 719 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kjell Kolskogen J BYBYGG BYAU MEIV 10742281.pdf
10742282.pdf
201418880 720 MI 281217 Innspill til høring KPA - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kommuneoverlege Finn Markussen J BYBYGG BYAU MEIV 10743257.pdf
10743258.pdf
201418880 721 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sjur Frimann Hjeltnes J BYBYGG BYAU MEIV 10742347.pdf
10742348.pdf
10742349.pdf
201418880 722 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Fosse J BYBYGG BYAU MEIV 10742364.pdf
10743263.pdf
201418880 723 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Chris Jørgen Knudsen Rødland J BYBYGG BYAU MEIV 10742433.pdf
201418880 724 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Høst J BYBYGG BYAU MEIV 10742495.pdf
201418880 725 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sjur Frimann Hjeltnes J BYBYGG BYAU MEIV 10742527.pdf
10742528.pdf
201418880 726 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 En Til En Arkitekter as J BYBYGG BYAU MEIV 10742561.pdf
10742562.pdf
10742563.pdf
201418880 727 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øistein Paulsen J BYBYGG BYAU MEIV 10742615.pdf
201418880 728 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Dag Magne Vedvik J BYBYGG BYAU MEIV 10742845.pdf
10742846.pdf
10742847.pdf
10742848.pdf
10742849.pdf
201418880 729 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hanne Karin Broch J BYBYGG BYAU MEIV 10742868.pdf
10742869.pdf
201418880 730 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ole Hope J BYBYGG BYAU MEIV 10742870.pdf
10742871.pdf
201418880 731 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Finn Peder Bøe J BYBYGG BYAU MEIV 10742875.pdf
10743307.pdf
201418880 732 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kjell-Øystein Garnes J BYBYGG BYAU MEIV 10742877.pdf
201418880 733 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øyvind Askeland J BYBYGG BYAU MEIV 10742878.pdf
201418880 734 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gunnar Mellgren J BYBYGG BYAU MEIV 10742879.pdf
201418880 735 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eirik Moe J BYBYGG BYAU MEIV 10742880.pdf
201418880 736 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Espen Halvorsen J BYBYGG BYAU MEIV 10742881.pdf
201418880 737 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jan Petter Åsvold J BYBYGG BYAU MEIV 10742884.pdf
201418880 738 I 281217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for områder i Åsane, Gnr. 202, Bnr. 1 og 3, Vågsbotn i Åsane Sart Holding AS v/ Rune Solvang J BYBYGG BYAU MEIV 10743144.pdf
201418880 739 I 271217 Merknader til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 22, Bnr. 16, Kanadaskogen, Fyllingsdalen Grunneiere v/ Jon Hanstveit J BYBYGG BYAU MEIV 10743145.pdf
201418880 740 MI 291217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eindom Gnr. 123, Bnr. 13, Grøntuen, Laksevåg Advokatfirmaet Harris DA v/ Ingrid Kyvig J BYBYGG BYAU MEIV 10743542.pdf
10743053.pdf
10743054.pdf
10743055.pdf
10743056.pdf
10743057.pdf
10743058.pdf
10743059.pdf
10743060.pdf
10743061.pdf
10743062.pdf
201418880 741 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tore Andersen J BYBYGG BYAU MEIV 10743064.pdf
10743065.pdf
201418880 742 I 281217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 168, Bnr. 1171, Lønborg, Bergenhus, på vegne av Markus Bolig AS Advokatfirmaet Harris DA v/ Torhild Matterne Skoge J BYBYGG BYAU MEIV 10743146.pdf
201418880 743 I 281217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendommer Gnr. 40, Bnr. 19, 44, 437, 750 og 910, Skjoldbukten, Nordås, Fana Advokatfirmaet Harris DA v/ Torhild Matterne Skoge J BYBYGG BYAU MEIV 10743147.pdf
201418880 744 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Dag Furnes J BYBYGG BYAU MEIV 10743164.pdf
201418880 745 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christine Michelsen J BYBYGG BYAU MEIV 10743225.pdf
10743226.pdf
201418880 746 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lisbeth Skodvin J BYBYGG BYAU MEIV 10743317.pdf
10743737.pdf
201418880 747 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Atle Heimdal J BYBYGG BYAU MEIV 10743351.pdf
10743352.pdf
10743353.pdf
201418880 748 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond Sværen J BYBYGG BYAU MEIV 10743417.pdf
10743418.pdf
10743419.pdf
10743420.pdf
201418880 749 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jostein Aadland J BYBYGG BYAU MEIV 10743458.pdf
10743791.pdf
201418880 750 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Einar Brobakke J BYBYGG BYAU MEIV 10743802.pdf
201418880 751 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10743809.pdf
201418880 752 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 kari seim J BYBYGG BYAU MEIV 10743810.pdf
10743817.pdf
201418880 753 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christine Henriksen Ødegaard J BYBYGG BYAU MEIV 10743822.pdf
10743823.pdf
201418880 754 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 FAU Slettebakken skole FAU Slettebakken skole J BYBYGG BYAU MEIV 10743835.pdf
10743836.pdf
201418880 755 MI 291217 Anmodning om forlenget frist for merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sivilarkitekt Jon Eirik Fjørtoft J BYBYGG BYAU MEIV 10743845.pdf
201418880 756 MI 281217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 143, Bnr. 114 m. fl., Kjøkkelvik, Laksevåg Holmestien AS v/ Terje Norheim J BYBYGG BYAU MEIV 10743872.pdf
10743844.pdf
10743846.pdf
10743847.pdf
10743848.pdf
201418880 757 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Adv. firma Harris v/ Lande Adv. Firma Harris v/ Lande J BYBYGG BYAU MEIV 10743855.pdf
10743856.pdf
10743857.pdf
201418880 758 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Janike Schanche J BYBYGG BYAU MEIV 10743879.pdf
201418880 759 MI 291217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 LUKS v/ Jürg Berger J BYBYGG BYAU MEIV 10743938.pdf
10743939.pdf
201418880 760 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Olav Mæland J BYBYGG BYAU MEIV 10743940.pdf
10743941.pdf
201418880 761 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hilde Nybø Jørgensen J BYBYGG BYAU MEIV 10743974.pdf
201418880 762 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Inga-Brith Nybø Jørgensen J BYBYGG BYAU MEIV 10743976.pdf
201418880 763 MI 291217 Anmodning om forlenget frist for merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sandviken Kulturhistoriske Forening v/ Einar Marthinussen J BYBYGG BYAU MEIV 10743990.pdf
201418880 764 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rune Klubnes J BYBYGG BYAU MEIV 10744000.pdf
201418880 765 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ann Kristin Skrindo J BYBYGG BYAU MEIV 10744012.pdf
10744049.pdf
201418880 766 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Otto Sande J BYBYGG BYAU MEIV 10744059.pdf
201418880 767 MI 291217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for området rundt Nyhavn, Ytre Sandviken Marianne Mathiesen J BYBYGG BYAU MEIV 10744202.pdf
10744203.pdf
201418880 768 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Frode Fadnes Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744189.pdf
201418880 769 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Backer Bolig AS J BYBYGG BYAU MEIV 10744258.pdf
10744259.pdf
201418880 770 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Næss J BYBYGG BYAU MEIV 10744276.pdf
201418880 771 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Harald Vaardal-Lunde J BYBYGG BYAU MEIV 10744277.pdf
10744278.pdf
10744279.pdf
201418880 772 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Helga Bastiansen J BYBYGG BYAU MEIV 10744287.pdf
201418880 773 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rune Tangen J BYBYGG BYAU MEIV 10744289.pdf
10744290.PDF
10744291.pdf
201418880 774 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eleanor Mary Charnock J BYBYGG BYAU MEIV 10744292.pdf
201418880 775 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Torstein Selvik J BYBYGG BYAU MEIV 10744293.pdf
10744294.pdf
201418880 776 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rune Tangen J BYBYGG BYAU MEIV 10744301.pdf
10744302.pdf
10744303.pdf
201418880 777 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fortunen Arkitektur AS J BYBYGG BYAU MEIV 10744304.pdf
10744305.pdf
201418880 778 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fredrik Brun J BYBYGG BYAU MEIV 10744306.pdf
201418880 779 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rune Tangen J BYBYGG BYAU MEIV 10744308.pdf
10744309.pdf
10744310.pdf
201418880 780 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Berit Breistein J BYBYGG BYAU MEIV 10744315.pdf
10744316.pdf
10744317.pdf
10744318.pdf
201418880 781 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Nils Petter Storebø J BYBYGG BYAU MEIV 10744320.pdf
10744323.pdf
10744324.pdf
201418880 782 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fredrik Brun J BYBYGG BYAU MEIV 10744342.pdf
10744344.pdf
201418880 783 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ragni Helweg J BYBYGG BYAU MEIV 10744364.pdf
201418880 784 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Even Sævareid J BYBYGG BYAU MEIV 10744374.pdf
201418880 785 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Erik Omdal J BYBYGG BYAU MEIV 10744377.pdf
201418880 786 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stine Løvik J BYBYGG BYAU MEIV 10744378.pdf
201418880 787 I 291217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hilde Sperre-Klausen J BYBYGG BYAU MEIV 10744401.pdf
201418880 788 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Heike Mütter J BYBYGG BYAU MEIV 10744542.pdf
10744544.pdf
201418880 789 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bente Y Skar J BYBYGG BYAU MEIV 10744545.pdf
201418880 790 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Elinor Bartle J BYBYGG BYAU MEIV 10744554.pdf
201418880 791 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ingmar Ljones J BYBYGG BYAU MEIV 10744555.pdf
10744556.pdf
201418880 792 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lasse Berntzen J BYBYGG BYAU MEIV 10744559.pdf
10744561.pdf
201418880 793 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Og Arkitektet as v/Jonas Søbstad J BYBYGG BYAU MEIV 10744563.pdf
10744564.pdf
201418880 794 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Knut Olav Aslaksen J BYBYGG BYAU MEIV 10744565.pdf
201418880 795 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anette Storstein J BYBYGG BYAU MEIV 10744580.pdf
10744581.pdf
201418880 796 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Skofteland J BYBYGG BYAU MEIV 10744582.pdf
10744583.pdf
201418880 797 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Odd Martens Meyer J BYBYGG BYAU MEIV 10744607.pdf
10744608.pdf
201418880 798 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Scisly Sagevik J BYBYGG BYAU MEIV 10744615.pdf
201418880 799 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Martin Øyjordsbakken J BYBYGG BYAU MEIV 10744627.pdf
201418880 800 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond Skar J BYBYGG BYAU MEIV 10744643.pdf
201418880 801 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jan Tuv J BYBYGG BYAU MEIV 10744650.pdf
201418880 802 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Rolf Steinsvik J BYBYGG BYAU MEIV 10744655.pdf
201418880 803 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anne Margrethe Veseth J BYBYGG BYAU MEIV 10744685.pdf
201418880 804 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kyrre Flattun Lilleeng J BYBYGG BYAU MEIV 10744686.pdf
201418880 805 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Thorvald Johannessen J BYBYGG BYAU MEIV 10744687.pdf
201418880 806 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Terje Hordvik J BYBYGG BYAU MEIV 10744689.pdf
10744690.pdf
10744691.pdf
201418880 807 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Stavseng J BYBYGG BYAU MEIV 10744692.pdf
10744693.pdf
10744694.pdf
10744714.pdf
201418880 808 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arnfinn Seim J BYBYGG BYAU MEIV 10744715.pdf
10744717.pdf
201418880 809 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Elisabeth Aadland Vaagsbø J BYBYGG BYAU MEIV 10744718.pdf
201418880 810 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mads-Jørgen Klausen J BYBYGG BYAU MEIV 10744737.pdf
10744739.pdf
201418880 811 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Thorvald Jakobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744740.pdf
10744743.pdf
201418880 812 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lene Kristoffersen J BYBYGG BYAU MEIV 10744742.pdf
201418880 813 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Martinsen Anne J BYBYGG BYAU MEIV 10744760.pdf
201418880 814 I 301217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kristian Botnen J BYBYGG BYAU MEIV 10744764.pdf
10744765.pdf
201418880 815 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Thomas Ellingsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744801.pdf
201418880 816 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Olav Telnes J BYBYGG BYAU MEIV 10744808.pdf
201418880 817 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ola B. Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10744817.pdf
10744819.pdf
201418880 818 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ola B. Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10744820.pdf
10744822.pdf
201418880 819 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ola B. Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10744823.pdf
10744828.pdf
201418880 820 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ola B. Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10744825.pdf
10744826.pdf
10744827.pdf
201418880 821 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ola B. Siverts J BYBYGG BYAU MEIV 10744829.pdf
10744830.pdf
10744831.pdf
201418880 822 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eivind Myrdal J BYBYGG BYAU MEIV 10744904.pdf
201418880 823 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Grinde J BYBYGG BYAU MEIV 10744905.pdf
10744906.kof
10744911.pdf
201418880 824 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Grinde J BYBYGG BYAU MEIV 10744908.pdf
10744909.kof
10744912.pdf
201418880 825 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arild Birkenes J BYBYGG BYAU MEIV 10744915.pdf
201418880 826 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jørund Birkeland J BYBYGG BYAU MEIV 10744916.pdf
201418880 827 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Magne Lien J BYBYGG BYAU MEIV 10744925.pdf
10744927.pdf
201418880 828 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hege Aarethun J BYBYGG BYAU MEIV 10744929.pdf
10744931.pdf
201418880 829 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Else Margrethe Sletten J BYBYGG BYAU MEIV 10744932.pdf
201418880 830 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Roald Fjelltveit J BYBYGG BYAU MEIV 10744933.pdf
10744934.pdf
10744935.pdf
201418880 831 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kari Hoffmann J BYBYGG BYAU MEIV 10744944.pdf
10744948.pdf
201418880 832 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Olav Pedersen J BYBYGG BYAU MEIV 10744946.pdf
10744947.pdf
201418880 833 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Martin Bøe J BYBYGG BYAU MEIV 10744949.pdf
201418880 834 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mari Synnøve Berge J BYBYGG BYAU MEIV 10744950.pdf
201418880 835 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sigve E. Hoff-Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744951.pdf
10744952.pdf
201418880 836 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aud Jorun Thorsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744953.pdf
10744963.pdf
201418880 837 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Haukåsskogen sameie/SR-Bank v/Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10744966.pdf
10744967.pdf
201418880 838 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sigve E. Hoff-Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10744968.pdf
10744969.pdf
201418880 839 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen Sentrum AS Bergen Sentrum AS J BYBYGG BYAU MEIV 10744975.pdf
10744976.pdf
201418880 840 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn M. Haugland J BYBYGG BYAU MEIV 10744978.pdf
201418880 841 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jon-Kåre Hansen J BYBYGG BYAU MEIV 10744979.pdf
10744980.pdf
201418880 842 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hans Jørgen Brun J BYBYGG BYAU MEIV 10744987.pdf
201418880 843 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Minde Vel Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745000.pdf
10745001.odt
201418880 844 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Frode Johnsen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745002.pdf
201418880 845 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åsane Historielag J BYBYGG BYAU MEIV 10745003.pdf
10745007.pdf
201418880 846 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arild Nydegger Øvre-Eide J BYBYGG BYAU MEIV 10745005.pdf
10745006.pdf
201418880 847 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åsane Historielag J BYBYGG BYAU MEIV 10745008.pdf
10745010.pdf
201418880 848 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gaute Henriksen J BYBYGG BYAU MEIV 10745011.pdf
201418880 849 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ane Line Lunde J BYBYGG BYAU MEIV 10745012.pdf
201418880 850 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gunnar Gjæringen J BYBYGG BYAU MEIV 10745013.pdf
10745018.pdf
10745019.pdf
201418880 851 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anna Birgitte Milford J BYBYGG BYAU MEIV 10745020.pdf
10745023.pdf
10745022.pdf
201418880 852 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anders Tarlebø Løvik J BYBYGG BYAU MEIV 10745027.pdf
201418880 853 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Rolland J BYBYGG BYAU MEIV 10745028.pdf
201418880 854 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 En Til En Arkitekter as En Til En Arkitekter as J BYBYGG BYAU MEIV 10745029.pdf
10745030.pdf
201418880 855 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Per Olav Solberg J BYBYGG BYAU MEIV 10745031.pdf
10745035.pdf
201418880 856 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vibeke Frøyseth J BYBYGG BYAU MEIV 10745033.pdf
201418880 857 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Anders Tarlebø Løvik J BYBYGG BYAU MEIV 10745034.pdf
201418880 858 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Åge Marøy J BYBYGG BYAU MEIV 10745036.pdf
201418880 859 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stein Arne Risa J BYBYGG BYAU MEIV 10745037.pdf
10745038.pdf
201418880 860 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Henning Berge J BYBYGG BYAU MEIV 10745057.pdf
10745058.pdf
201418880 861 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Soltvedt J BYBYGG BYAU MEIV 10745059.pdf
201418880 862 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Petter Andersen J BYBYGG BYAU MEIV 10745060.pdf
10745061.PDF
201418880 863 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eyvind Rødahl J BYBYGG BYAU MEIV 10745072.pdf
201418880 864 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øyvind Øyen J BYBYGG BYAU MEIV 10745076.pdf
201418880 865 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sigve E. Hoff-Larsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745077.pdf
10745078.pdf
201418880 866 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn-Yngve Knutsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745079.pdf
201418880 867 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kjell Ivar Sletten J BYBYGG BYAU MEIV 10745080.pdf
201418880 868 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn-Yngve Knutsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745081.pdf
10745091.pdf
201418880 869 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Byggelaget Helgeplasset v/Lars Beller Fjetland Byggelaget Helgeplasset J BYBYGG BYAU MEIV 10745093.pdf
201418880 870 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fredrik Lien J BYBYGG BYAU MEIV 10745094.pdf
201418880 871 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Helene Wergeland J BYBYGG BYAU MEIV 10745095.pdf
201418880 872 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vibeke Eggesbø J BYBYGG BYAU MEIV 10745096.pdf
10745097.pdf
201418880 873 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Martin Hirth J BYBYGG BYAU MEIV 10745098.pdf
201418880 874 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Nøst Jan Petter J BYBYGG BYAU MEIV 10745099.pdf
10745100.zip
201418880 875 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arne Giertsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745101.pdf
10745102.pdf
201418880 876 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 BergenByliv v/Tormod Carlsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745103.pdf
10745104.pdf
201418880 877 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mari S. Berg J BYBYGG BYAU MEIV 10745105.pdf
201418880 878 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Helge Solberg J BYBYGG BYAU MEIV 10745106.pdf
201418880 879 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Arne Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10745107.pdf
201418880 880 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Arne Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10745114.pdf
201418880 881 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 gudrun molden J BYBYGG BYAU MEIV 10745115.pdf
201418880 882 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Bjørkeli J BYBYGG BYAU MEIV 10745116.pdf
10745117.pdf
201418880 883 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Siw Anita Haukeland Moe J BYBYGG BYAU MEIV 10745118.pdf
10745120.pdf
201418880 884 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Arne Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10745121.pdf
201418880 885 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Alexander Krogstad J BYBYGG BYAU MEIV 10745122.pdf
201418880 886 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Arne Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10745124.pdf
201418880 887 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Gaute Baarøy J BYBYGG BYAU MEIV 10745125.pdf
10745126.pdf
201418880 888 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jan Tore Helle J BYBYGG BYAU MEIV 10745127.pdf
201418880 889 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Synne Alne J BYBYGG BYAU MEIV 10745128.pdf
10745129.pdf
201418880 890 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Sweco Norge v. Ingrid Sævold Moe J BYBYGG BYAU MEIV 10745130.pdf
10745131.pdf
10745132.pdf
201418880 891 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tor Arne Irgens J BYBYGG BYAU MEIV 10745133.pdf
201418880 892 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Karen Tvedt J BYBYGG BYAU MEIV 10745140.pdf
201418880 893 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 David M. Lovret J BYBYGG BYAU MEIV 10745141.pdf
201418880 894 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mia Milde J BYBYGG BYAU MEIV 10745146.pdf
10745147.pdf
201418880 895 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Ketil Nummedal J BYBYGG BYAU MEIV 10745148.pdf
10745149.pdf
201418880 896 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kronstad Studiegruppe Årstad Arbeidersamfunn J BYBYGG BYAU MEIV 10745150.pdf
10745151.pdf
10745152.pdf
201418880 897 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jens Chr Holm J BYBYGG BYAU MEIV 10745157.pdf
10745163.pdf
201418880 898 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Andrew Duncan McConnell J BYBYGG BYAU MEIV 10745159.pdf
10745164.pdf
201418880 899 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Petter Erik Andersen Rygge J BYBYGG BYAU MEIV 10745161.pdf
10745162.pdf
201418880 900 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kjell- Andre Johannessen J BYBYGG BYAU MEIV 10745165.pdf
10745167.pdf
201418880 901 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Nicolai Johannessen J BYBYGG BYAU MEIV 10745168.pdf
10745172.pdf
201418880 902 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øystein Mjelde J BYBYGG BYAU MEIV 10745173.pdf
10745174.pdf
201418880 903 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Bjørnsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745185.pdf
10745187.pdf
201418880 904 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Møhlenpris velforening J BYBYGG BYAU MEIV 10745188.pdf
201418880 905 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Tron Ingebrigtsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745189.pdf
201418880 906 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Trond Marthinussen J BYBYGG BYAU MEIV 10745198.pdf
201418880 907 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Benedicte Brun J BYBYGG BYAU MEIV 10745199.pdf
201418880 908 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Pål Atle Solheimsnes J BYBYGG BYAU MEIV 10745200.pdf
201418880 909 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Idrettslaget Sandviken J BYBYGG BYAU MEIV 10745201.pdf
201418880 910 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10745202.pdf
201418880 911 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10745212.pdf
10745214.pdf
201418880 912 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vegard V. Vetti J BYBYGG BYAU MEIV 10745215.pdf
10745216.pdf
201418880 913 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10745217.pdf
10745239.pdf
201418880 914 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10745250.pdf
201418880 915 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10745252.pdf
10745260.pdf
201418880 916 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10745261.pdf
201418880 917 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10745263.pdf
10745266.pdf
201418880 918 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Beate Hope J BYBYGG BYAU MEIV 10745265.pdf
201418880 919 I 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10745267.pdf
201418880 920 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10745421.pdf
10745422.pdf
201418880 921 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Pernille Feragen J BYBYGG BYAU MEIV 10745427.pdf
201418880 922 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 svein Solheim J BYBYGG BYAU MEIV 10745572.pdf
201418880 923 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Vidar Grande J BYBYGG BYAU MEIV 10745593.pdf
201418880 924 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Knut Lundefaret J BYBYGG BYAU MEIV 10745594.pdf
201418880 925 I 010118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kjell Kristoffersen J BYBYGG BYAU MEIV 10745609.pdf
201418880 926 I 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Beate Hope J BYBYGG BYAU MEIV 10745657.pdf
201418880 927 MI 301217 Innspill til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Cardo 8614 AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745741.pdf
10745698.pdf
201418880 928 MI 301217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Byantikvaren J BYBYGG BYAU MEIV 10745742.pdf
10745700.pdf
201418880 929 MI 301217 Innspill til ny kommuneplan Gnr 22 Bnr 92 og 460 Terje J Ledahl AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745743.pdf
10745702.BMP
10745703.BMP
10745747.pdf
10745713.BMP
10745714.BMP
201418880 930 MI 301217 Innspill til ny kommuneplan, gnr.22, bnr.1 og 19 Terje J Ledahl AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745749.pdf
10745708.BMP
10745709.BMP
10745710.BMP
10745711.BMP
201418880 931 MI 301217 Innsigelse til ny kommuneplan for Lanaganeset Terje J Ledahl AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745753.pdf
10745737.BMP
201418880 932 MI 301217 Innspill til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Terje Norheim J BYBYGG BYAU MEIV 10745810.pdf
10745755.pdf
201418880 933 MI 301217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arna Sportsfiskarlag J BYBYGG BYAU MEIV 10745811.pdf
201418880 934 MI 301217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Link Arkitektur AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10745812.pdf
10745773.pdf
201418880 935 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Aud Jorun Thorsen J BYBYGG BYAU MEIV 10745821.pdf
10745816.pdf
201418880 936 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bjørn Smestad J BYBYGG BYAU MEIV 10745823.pdf
10745826.pdf
10745824.pdf
10745825.pdf
201418880 937 MI 311217 Høringsinnspill til KPA - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Byrådsavdeling for helse og omsorg J BYBYGG BYAU MEIV 10745827.pdf
10745828.pdf
201418880 938 MI 311217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Øvre-Eide Gård J BYBYGG BYAU MEIV 10745829.pdf
10745801.pdf
201418880 939 MI 311217 Merknad til KPA - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen Kirkelige Fellesråd J BYBYGG BYAU MEIV 10745863.pdf
10745806.pdf
201418880 940 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Arne Storlid J BYBYGG BYAU MEIV 10745864.pdf
10745818.pdf
201418880 941 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hartveit Eiendom AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745866.pdf
10745831.pdf
201418880 942 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Årstad Il J BYBYGG BYAU MEIV 10745868.pdf
10745871.pdf
201418880 943 I 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Hordaland avdeling Fortidsminneforeningen J BYBYGG BYAU MEIV 10745836.pdf
201418880 944 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Link Arkitektur AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10745872.pdf
10745840.pdf
201418880 945 MI 311217 Søknad om utsatt innspillsfrist ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Opplysningsvesenets Fond J BYBYGG BYAU MEIV 10745875.pdf
201418880 946 MI 311217 Innspill til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745876.pdf
10745846.pdf
201418880 947 MI 311217 Søknad om utsettelse av frist for merknad - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jone Erdal J BYBYGG BYAU MEIV 10745878.pdf
10745850.pdf
201418880 948 MI 311217 Søknad om utsettelse av frist for merknad - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Og Arkitekter AS J BYBYGG BYAU MEIV 10745939.pdf
201418880 949 MI 311217 Innspill til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Jon Eirik Fjørtoft J BYBYGG BYAU MEIV 10745940.pdf
10745870.pdf
201418880 950 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Link Arkitektur AS Avd Bergen J BYBYGG BYAU MEIV 10745941.pdf
10745883.pdf
10745884.pdf
10745885.kmz
201418880 951 I 291217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 99, Bnr. 13, Grimseid, Ytrebygda Karen/Brun Wiedenbeck J BYBYGG BYAU MEIV 10744334.pdf
10744336.pdf
201418880 952 I 291217 Spørsmål til planforslag vedrørende grøntareal utenfor "Dødehavet" - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Fredrik Brun J BYBYGG BYAU MEIV 10744325.pdf
10744327.pdf
201418880 953 I 281217 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Harris DA J BYBYGG BYAU MEIV 10747672.pdf
201418880 954 I 291217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Advokatfirmaet Harris DA J BYBYGG BYAU MEIV 10747673.pdf
201418880 955 MI 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svein Johan Sandal J BYBYGG BYAU MEIV 10746707.pdf
10746695.pdf
201418880 956 MI 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Yndestad Svendsen J BYBYGG BYAU MEIV 10746710.pdf
10746700.pdf
201418880 957 MI 301217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Elna-Nini von Erpecom Dahl J BYBYGG BYAU MEIV 10746765.pdf
10746766.pdf
10746767.pdf
201418880 958 MI 311217 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Espen Hannisdal J BYBYGG BYAU MEIV 10746768.pdf
10746733.pdf
201418880 959 MI 020118 Merknad til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Lægdene Vel v/Kirsti Legernes J BYBYGG BYAU MEIV 10747057.pdf
10747058.pdf
201418880 960 I 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Line Tjelflaat J BYBYGG BYAU MEIV 10748378.pdf
201418880 961 I 020118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Line Tjelflaat J BYBYGG BYAU MEIV 10748379.pdf
10748381.pdf
201418880 962 MI 030118 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 for eiendom Gnr. 120, Bnr. 10, sørås, Ytrebygda Kvernslottet AS v/ Stig Heldal J BYBYGG BYAU MEIV 10751327.pdf
10750664.pdf
201418880 963 MI 030118 Ber om planavklaring. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Norsk Eiendomsrådgivning AS J BYBYGG BYAU MEIV 10751682.pdf
10751662.pdf
201418880 964 MI 091017 Vedrørende innspill til KPA J H Nævdal Bygg AS J BYHADM BYSMB OHST 10752647.pdf
201418880 966 I 201117 Innspill til kommuneplanens arealdel Arne Nordtøft J BYHADM BYSMB OHST 10752699.pdf
201418880 967 MI 191217 Innspill til KPA 2016 - Arna bydel Nils Ottar Rosvold J BYHADM BYSMB OHST 10753197.pdf
10752731.pdf
201418880 968 MI 221217 Merknad til kommuneplanens arealdel, KPA 2016 SJ Arkitekter AS J BYHADM BYSMB OHST 10752789.pdf
10753199.pdf
10752882.pdf
201418880 969 MI 291217 Høringsinnspill. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Berit Breistein J BYBYGG BYAU MEIV 10753263.pdf
10753163.pdf
10753164.pdf
10753165.pdf
201418880 970 MI 281217 Gnr 47 bnr 102 - Merknad til ny KPA Forum Arkitekter AS J BYHADM BYSMB OHST 10753279.pdf
10753322.pdf
10753285.pdf
10753296.pdf
10753323.pdf
10753324.pdf
10753325.pdf
10753326.pdf
201418880 971 MI 311217 Høringsuttalese ny kommuneplan og litt historikk. Elisabeth K. Haugan J BYBYGG BYAU MEIV 10753402.pdf
10753403.pdf
201418880 972 MI 040118 Motsegn til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve) Region Vest J BYBYGG BYAU MEIV 10753626.pdf
10753613.pdf
201418880 973 MI 040118 Innspill til høring /rullering KPA - Kulturminner Fyllingsdalen gnr 25 Sabine Elisabeth Stein og Vidar Myklebost J BYBYGG BYAU MEIV 10753804.pdf
201418880 974 MI 040118 Vedrørende innsendt merknad til KPA - deres ref.TXYIXH Sweco Norge AS J BYBYGG BYAU MEIV 10753805.pdf
10753806.pdf
201418880 976 MI 040118 Merknad til KPA Byarkitekten Bergen kommune v/Celine Blanc J BYBYGG BYAU MEIV 10754397.pdf
10754374.pdf
201418880 977 MI 040118 Ber om innsyn i dokumenter. Peter Sebastian Duus J BYBYGG BYAU MEIV 10754719.pdf
201418880 980 MI 211217 Merknader og innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bymiljøetaten J BYBYGG BYAU MEIV 10756649.pdf
10756641.pdf
10756642.pdf
201418880 981 I 070118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Christian Hagerup Reinshol J BYBYGG BYAU MEIV 10758097.pdf
10758829.pdf
201418880 982 I 070118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10758413.pdf
10758834.pdf
10758835.pdf
10758836.pdf
10758837.pdf
10758838.pdf
201418880 983 I 070118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Vidar Sætre J BYBYGG BYAU MEIV 10758419.pdf
10758839.pdf
10758840.pdf
10758841.pdf
10758842.pdf
10758843.pdf
201418880 984 I 080118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir-Otto Soltvedt J BYBYGG BYAU MEIV 10759908.pdf
201418880 985 I 080118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Svenn Yngve Haugen J BYBYGG BYAU MEIV 10759713.pdf
201418880 986 MI 080118 Bemerkninger ved offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opplysningsvesenets Fond J BYBYGG BYAU MEIV 10760256.pdf
201418880 987 MI 080118 Innspill til Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stian Andreassen J BYBYGG BYAU MEIV 10760480.pdf
10760481.pdf
201418880 989 MI 040118 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Kystverket Vest J BYBYGG BYAU MEIV 10762527.pdf
10762437.pdf
201418880 990 MI 201217 Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Statsbygg J BYBYGG BYAU MEIV 10762536.pdf
10762522.pdf
201418880 991 I 090118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen As J BYBYGG BYAU MEIV 10763949.pdf
10763950.pdf
201418880 992 MI 090118 Uttallelse til tilleggshøring av Godsterminal på Espeland i Arnadalen - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum J BYBYGG BYAU MEIV 10764139.pdf
201418880 993 I 090118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10764181.pdf
10764182.pdf
201418880 994 I 090118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10764188.pdf
10764189.pdf
201418880 995 I 090118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10764192.pdf
10764193.pdf
201418880 996 MI 100118 Uttalelse. Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Mattilsynet J BYBYGG BYAU MEIV 10764994.pdf
201418880 998 MI 110118 Purring på henvendelse vedrørende planavklaring (dok 963) Norsk Eiendomsrådgivning AS J BYBYGG BYAU MEIV 10767045.pdf
10767035.pdf
201418880 999 MI 131217 Innspill til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Geir Håland J BYBYGG BYAU MEIV 10767951.pdf
201418880 1000 MI 191217 Merknadsnotat angående videreutvikling av S24 Fantoft Erik Wald-Jacobsen J BYBYGG BYAU MEIV 10768001.pdf
10768054.pdf
201418880 1001 MI 201217 Innspill til kommuneplanens arealdel - KPA Solvang/Norheim Invest AS J BYBYGG BYAU MEIV 10768064.pdf
201418880 1002 MI 110118 Merknader til KPA Områdeutvalget For Søreide J BYBYGG BYAU MEIV 10768102.pdf
10768212.pdf
201418880 1004 MI 211217 Kommuneplanens arealdel - Fråsegn frå Bjørgvin bispedømeråd Bjørgvin bispedømmeråd J BYBYGG BYAU MEIV 10768139.pdf
10768249.pdf
201418880 1005 I 110118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS Opus J BYBYGG BYAU MEIV 10768182.pdf
10768183.pdf
201418880 1006 I 110118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10768592.pdf
10768593.pdf
10768594.pdf
10768595.pdf
201418880 1007 I 120118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Eidsvåg fabrikker AS v/Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10771119.pdf
10771120.pdf
201418880 1008 MI 080118 Uttallelse til tilleggshøring av Godsterminal på Espeland i Arnadalen - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Bergen og Omland Havnevesen J BYBYGG BYAU MEIV 10783822.pdf
10772584.pdf
201418880 1009 I 120118 Merknader til planforslag - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 Marita Sørbø J BYBYGG BYAU MEIV 10772913.pdf
10772914.pdf
201418880 1010 I 120118 Merknader til planforslag fra Opus Bergen AS Opus Bergen AS J BYBYGG BYAU MEIV 10772960.pdf
10772961.pdf
201418880 1011 I 140118 Merknader til planforslag fra Thomas Grimsø Thomas Grimsø J