Persen Marte Mjøs (A)
Postnr:  -
Poststed: 
Telefon:  -  / -
Nåværende verv:    
Bergen bystyre ordfører
Valgstyret og samevalgstyret leder
Komite for fullmakter og politisk styringssystem leder
Bergen og Omland Havnevesen. Styret medlem
Forretningsutvalget medlem
Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet. medlem
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.Styret medlem
 
Økonomiske interesser
(oppgis kun for bystyrets medl/varam og byrådet):
Tilknytning:
Arbeiderpartiet - sentralstyret Styreverv i organisasjoner - styremedlem
Arbeiderpartiet i Bergen Styreverv i organisasjoner - styreleder
 
Tidligere verv:   Perioden:
Barnehage - Øyjorden - samarbeidsutvalg varamedlem 07-11: 18.05.2009 - 10.05.2012
Bergen bystyre varamedlem 07-11: 03.06.2008 - 31.10.2011
BIR AS. Bedriftsforsamling varamedlem 07-11: 11.06.2008 - 03.05.2012
Komite for kultur, idrett og næring - NEDLAGT 281015 varamedlem 07-11: 10.11.2008 - 31.10.2011
Kontrollutvalget medlem 07-11: 03.06.2008 - 02.09.2008
Arbeidsgruppe fullmakter og reglement medlem 11-15: 15.08.2014 - 10.12.2014
Barnehage - Øyjorden - samarbeidsutvalg varamedlem 11-15: 10.05.2012 - 17.02.2016
Bergen bystyre medlem 11-15: 05.12.2013 - 28.10.2015
Bergen bystyre medlem 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Bergen og Omland Havnevesen. Styret varamedlem 11-15: 02.02.2012 - 15.04.2016
Bergen Reiselivslag. Styret. medlem 11-15: 22.10.2015 - 17.03.2016
Bergen Reiselivslag. Styret. varamedlem 11-15: 18.04.2013 - 22.10.2015
Forretningsutvalget medlem 11-15: 05.12.2013 - 28.10.2015
Forretningsutvalget medlem 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Gruppeledere i Bergen bystyre medlem 11-15: 15.08.2014 - 10.12.2014
Komite for finans, kultur og næring nestleder 11-15: 15.08.2014 - 10.12.2014
Komite for fullmakter og politisk styringssystem medlem 11-15: 15.08.2014 - 10.12.2014
Komite for helse og sosial leder 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Komite for helse og sosial leder 11-15: 10.12.2014 - 28.10.2015
Komite for helse og sosial leder 11-15: 05.12.2013 - 15.08.2014
Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet. medlem 11-15: 05.12.2013 - 28.10.2015
Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet. medlem 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.Styret medlem 11-15: 19.12.2011 - 16.12.2015
Valgstyret og samevalgstyret medlem 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Valgstyret og samevalgstyret medlem 11-15: 05.12.2013 - 28.10.2015

<< Tilbake