Thorsen Pål Hafstad (A)
Postnr:  -
Poststed: 
Telefon:  -  / -
Nåværende verv:    
Byrådet medlem
 
Økonomiske interesser
(oppgis kun for bystyrets medl/varam og byrådet):
Tilknytning:
Bergen kommune Økonomisk fordel - avisabonnement
Slettebakken borettslag Styreverv i aksjeselskap, firma o.l. - varamedlem
Sosialdemokratisk Forum Styreverv i organisasjoner - kasserer
 
Tidligere verv:   Perioden:
Bergen bystyre medlem 03-07: 27.10.2003 - 29.10.2007
Bergen og Omland Friluftsråd. Årsmøtet medlem 03-07: 14.01.2004 - 16.01.2008
Bergen Skolemuseum KF. Styret NEDLAGT 31.12.2007 varamedlem 03-07: 14.01.2004 - 31.12.2007
BIR AS. Bedriftsforsamling medlem 03-07: 14.01.2004 - 04.06.2008
Komite for barnehage, skole og idrett medlem 03-07: 27.10.2003 - 29.10.2007
Bergen bystyre medlem 07-11: 29.10.2007 - 31.10.2011
Bergen hjemmetjenester KF. Styret NEDLAGT 311213 varamedlem 07-11: 16.01.2008 - 08.03.2012
Festspillene i Bergen. Representantskapet varamedlem 07-11: 17.12.2007 - 19.12.2011
Forretningsutvalget varamedlem 07-11: 29.11.2010 - 31.10.2011
Gullstølen kjøkken, Bergen KF. Styret NEDLAGT 24.03.10 leder 07-11: 03.09.2008 - 24.03.2010
Komite for barnehage, skole og idrett medlem 07-11: 19.10.2009 - 31.10.2011
Komite for helse og sosial medlem 07-11: 29.10.2007 - 14.10.2009
Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet. varamedlem 07-11: 29.11.2010 - 31.10.2011
Valgstyret og samevalgstyret varamedlem 07-11: 29.10.2007 - 31.10.2011
Barnehage - Solheimslien - samarbeidsutvalg varamedlem 11-15: 16.04.2015 - 22.10.2015
Barnehage - Sollien - samarbeidsutvalget medlem 11-15: 23.10.2014 - 22.10.2015
Bergen bystyre medlem 11-15: 31.10.2011 - 26.11.2013
Bergen bystyre medlem 11-15: 17.02.2014 - 28.10.2015
Festspillene i Bergen. Representantskapet varamedlem 11-15: 19.12.2011 - 16.12.2015
Forretningsutvalget medlem 11-15: 17.02.2014 - 28.10.2015
Forretningsutvalget medlem 11-15: 31.10.2011 - 26.11.2013
Komite for barnehage, skole og idrett leder 11-15: 17.02.2014 - 28.10.2015
Komite for barnehage, skole og idrett leder 11-15: 31.10.2011 - 26.11.2013
Kommunenes Sentralforbund. Fylkesmøtet. medlem 11-15: 31.10.2011 - 28.10.2015
Skole - Landås - samarbeidsutvalg medlem 11-15: 10.05.2012 - 22.10.2015
Valgstyret og samevalgstyret varamedlem 11-15: 17.02.2014 - 28.10.2015
Valgstyret og samevalgstyret varamedlem 11-15: 31.10.2011 - 01.09.2012
Valgstyret og samevalgstyret medlem 11-15: 01.09.2012 - 26.11.2013
Valgstyrets arbeidsutvalg varamedlem 11-15: 20.03.2013 - 30.09.2013
Byråd 2 - Behandler saker hvor Byrådet har avgjørende myndighet medlem 15-19: 22.10.2015 - 30.11.2015
Byrådet medlem 15-19: 22.10.2015 - 01.12.2015
Bergen bystyre medlem 15-19: 28.10.2015 - 22.10.2015

<< Tilbake