20.09.2005
Møte med beboerne i Hatlestad terrasse

Vel 70 beboere i Hatlestad terrasse fant tirsdag kveld veien til et møte mellom kommunen og de som har vært berørt av raset. Ferdsel inn og ut av området og arbeidet med sikring av veien var hovedtema.

Tekst og foto RUNE JENSSEN

Fra beboermøtet 

Fra beboermøtet i Hatlestad terrasse
under_bildetekst_200 

Sti anlegges 

ANLEGGER STI: Terje Skår og Andre Dingsør er i gang med arbeidet.
under_bildetekst_200 

Informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune takket alle beboere for å ha vist stor tålmodighet med kommunen i forbindelse med det vanskelige arbeidet som har vært gjort i kjølvannet av det tragiske raset som krevde to dødsfall.

- Vi har blitt møtt med konstruktive forslag og ideer. Det har vært en fornøyelse å samarbeide med dere om å finne praktiske løsninger som kan fungere, sa Rastad til møtedeltakerne.

Gjennomkjøring onsdag 21. september
Veien til Hatlestad terrasse vil onsdag være åpen for ferdsel til følgende tider:
kl. 07.00 - 08.00
kl. 11.00 - 11.30
kl. 16.30 - 17.00
kl. 20.00 - 20.30

Veien vil foreløpig ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel for gående.

Sikringsgjerde på plass onsdag
Anders Vatle fra Samferdselsetaten orienterte om arbeidet gjøres for å sikre trygg adkomstvei for beboerne i Hatlestad terrasse. Entreprenøren anlegger nå et sikringsgjerde over bratthenget for å hindre steinsprang slik at de som jobber på rasstedet og de som kjører forbi skal kunne føle seg trygge. Dette arbeidet forventes ferdig onsdag formiddag.

Følger råd fra geolog
Geolog vil onsdag morgen inspisere rasstedet og vil sammen med kommunen komme frem til tider på dagen hvor veien vil være åpen for ferdsel med bil.

- Geologen er godt i gang med sitt arbeid og rapport forentes ferdig i slutten av uken. Dere kan være trygg på at de råd som kommer vil fulgt opp når vi vurderer videre arbeid med sikring av veien, sa Vatle.

Sti anlegges
Det er påbegynt et arbeid med å anlegge en sti inn i området. Bydrift har startet utlegging av duk og pukking av den nye stien som vil sikre bedre fremkommelighet. På spørsmål fra en beboer om det gikk an å rydde en til Nordre Valleveg ble det lovet at kommunen skulle gå ennå en runde for å se på muligheten for dette.

Kommunen vil også vurdere om det er mulig å sikre bedre forhold for skoleelevene som skal ta seg frem på Hamreveien til Osveien i morgen og ettermiddagsrushet.
 

greyline
bk_liten

Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt. 10. Postboks 7700, 5020 Bergen.
Ansv.red:
Robert Rastad, nyhetsredaktør: Elisabeth Farstad.
Bergen kommune tlf: 05556 (sentralbord)   Oppdatert:  29/11/06 
Nyhetstips