HATLESTAD TERRASSE

09.11.2005 kl. 08.58
Stenger Hatlestad terrasse
På grunn av mye nedbør stenges veien forbi rasstedet i Hatlestad terrasse inntil videre. Veien blir åpnet igjen når avrenningen har avtatt.

Andre nyheter:
09.11.2005 kl 08.58
Stenger Hatlestad terrasse
04.11.2005
Rapport G-04 fra Multiconsult
02.11.2005
Vil overta Hatlestad terrasse 30-48f
02.11.2005
Inviterer til beboermøte for Hatlestad terrasse
20.10.2005
Innstilling om rassikring klar i løpet av to uker
05.10.2005
Hatlestad terrasse kan bli stengt i perioder.
03.10.2005
Hatlestad terrasse delvis stengt tirsdag
30.09.2005
Status for Hatlestad terrasse fredag ettermiddag
28.09.2005
Hatlestad terrasse åpner torsdag kl. 11.00
27.09.2005
Skråning og nedbør viktigste rasårsaker
27.09.2005
Hatlestad terrasse åpen for biler i helgen
23.09.2005
Trenger ikke koke Svartediksvannet!
22.09.2005
Beboermøte på Hatlestad terrasse torsdag
22.09.2005
Notat fra Multiconsult
21.09.2005
Åpningstider Hatlestad terrasse torsdag - lørdag
21.09.2005
Møte med beboerne i Hatlestad terrasse
20.09.2005
"Åpningstider" Hatlestad terrasse tirsdag 20. september
19.09.2005
Vurderer åpning av Hatlestad terrasse tirsdag morgen kl. 07.00
19.09.2005
Orienterte om Hatlestad terrasse
19.09.2005
Hatlestad terrasse er åpen for inn- og utkjøring to timer i dag
18.09.2005
Vegen ved Hatlestad terasse åpnes IKKE søndag kveld
18.09.2005
Oppdatering for Hatlestad terrasse
16.09.2005
Tursti i Jordalen ødelagt av skred
15.09.2005
Kokepåbudet oppheves fra midnatt
15.09.2005
Oppretter prosjektgruppe for Hatlestad terrasse
15.09.2005
Oppretter prosjektgruppe for Hatlestad terrasse (pressemelding)
14.09.2005
Kommunen opprettholder kriseberedskap
14.09.2005
Undersøker kommunens håndtering av rasfare
14.09.2005
Kommunen oppretter beredskapstelefon
14.09.2005
Kokeråd for Svartediket
14.09.2005
Undersøker uttalelser om rassikring
14.09.2005
Oversvømmelser mange steder
14.09.2005 JORDRASET I FANA:
Kriseledelsen i kommunen er mobilisert
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

09.11.2005 kl. 08.58
Stenger Hatlestad terrasse
På grunn av mye nedbør stenges veien forbi rasstedet i Hatlestad terrasse inntil videre. Veien blir åpnet igjen når avrenningen har avtatt.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

04.11.2005
Rapport G-04 fra Multiconsult
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

02.11.2005
Inviterer til beboermøte for Hatlestad terrasse

Bergen kommune inviterer beboerne på Hatlestad terrasse til beboermøte onsdag 2. november kl. 19.00 og kl. 20.00. Se invitasjonen.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

02.11.2005
Vil overta Hatlestad terrasse 30-48f

- Bergen kommune ønsker å overta eiendommene Hatlestad terrasse 30-48f med tilhørende fellesarealer, forutsatt at vi kommer frem til en minnelig ordning om overtakelse av de berørte eiendommene, sier byrådsleder Monica Mæland. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

20.10.2005
Innstilling om rassikring klar i løpet av to uker

Byrådet vil i løpet av 14 dager legge frem sin innstilling for en fremtidig løsning for området som ble rammet av raset ved Hatlestad terrasse.

Bergen kommune offentliggjør i dag tre rapporter; et kostnadsoverslag fra Multiconsult basert på tidligere rapporter om rassikring, og to rapporter fra Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) som vurderer tidligere rapporter fra Multiconsult.

Les
rapporten fra Multiconsult
Se
NTNU-rapport av 4. oktober
Se
NTNU-rapport av 12. oktober

Les
pressemeldingen som er sendt ut om saken.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

05.10.2005
Hatlestad terrasse kan bli stengt i perioder

Hatlestad terrasse er nå åpen for trafikk forbi rasstedet. På grunn av arbeider langs veien, kan den imidlertid bli stengt i kortere perioder.
Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

03.10.2005
Hatlestad terrasse delvis stengt tirsdag

Veien forbi rasstedet i Hatlestad terrasse vil tirsdag 4. oktober være stengt i perioden 08.00 til 11.00 og 11.30 til 16.00. Gangtunnelen forbi rasstedet vil være åpen.
Les mer.

 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

30.09.2005
Status for Hatlestad terrasse fredag ettermiddag

Det vil være åpent for fri ferdsel for beboere fra arbeidstidens slutt fredag til mandag morgen.

Les
pressemeldingen som er sendt ut.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

28.09.2005
Hatlestad terrasse åpner torsdag kl. 11.00

Ferdigstillelsen av rassikringen på Hatlestad Terrasse er noe forsinket, da ny geologirapport tidligst kan foreligge fredag 30. september 2005. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

27.09.2005
HATLESTAD TERRASSE:
Skråning og nedbør viktigste rasårsaker

Bergen kommune har i dag presentert et notat fra Multiconsult som konkluderer med at bratt skråning og store vannmengder er de viktigste årsakene til raset i Hatlestad terrasse. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

23.09.2005
STATUS FREDAG:
Hatlestad terrasse åpen for biler i helgen

Hatlestad terrasse åpner for biler fredag kveld kl. 20.00 og stenges igjen mandag morgen kl. 08.00. Veien stenges for at arbeidet skal fortsette. Det skal regne mye før det blir aktuelt å stenge veien på grunn av nedbør igjen. Det vil bli satt opp stålcontainere ved rasstedet, og da vil veien også bli åpnet for fotgjengere.

Les
pressemeldingen som er sendt ut.

Åpent fire ganger pr. dag fra mandag 26. september
Hatlestad terrasse stenges for biler kl. 08.00 mandag morgen. Fra da av vil åpningstidene bli som siste del av uke 38, og dette gjelder inntil ny informasjon foreligger. Åpningstider for biler gjelde fra mandag 26. september og utover:

    07.00-08.00
    11.00-11.30
    16.30-17.00
    20.00-20.30

     

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

23.09.2005
Trenger ikke koke Svartediksvannet!

- Det er ikke nødvendig å koke vann i Bergen sentrum. UV-anlegget på Svartediket fungerer utmerket, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

22.09.2005
Beboermøte på Hatlestad terrasse torsdag

Det inviteres til nytt beboermøte torsdag 22. september kl. 18 for beboerne som har fått boligen isolert av raset ved Hatlestad Terrasse. Møtet blir ved lekeplassen.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

22.09.2005
Notat fra Multiconsult

Bergen kommune fremla torsdag første notat fra Multiconsult vedrørende Hatlestad terrasse. Notat tar ikke for seg årsaker til skredet.

- I tråd med den åpenheten jeg hele tiden har lovet, fremlegger vi dette notatet så raskt vi har kunnet. Vi trenger imidlertid noe tid på å gjennomføre faglige vurderinger før vi går nærmere inn på dette, sier byrådsleder Monica Mæland.

Multiconsult skisserer to alternative løsninger for rasområdet. Det første alternativet innebærer tilstrekkelig sikring av fjellskråningen. Det andre alternativet er sanering av 12 boliger og omlegging av vegen. Multiconsult anbefaler at man først vurderer sanering av husrekken Hatlestad terrasse 30-48, garasjeanlgget nord for denne, samt boligene 48a og 48b.

- Våre fagfolk må nå få gå gjennom notatet fra Multiconsult og vurdere konsekvensene av de fremlagte forslagene før vi kan kommentere alternativene ytterligere, sier kommunaldirektør for byutvikling, Edel Eikeseth.

- Ut fra de opplysninger som foreligger nå ser jeg det som naturlig at det er kommunen som må ta ansvar for å reetablere infrastrukturen i området. Hvem som skal dekke kostnadene er det for tidlig å si noe om nå, sier Eikeseth.

Årsaksforhold vil bli omtalt i neste notat fra Multiconsult som forventes ferdig i begynnelsen v kommende uke.

Les notat fra Multiconsult.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

21.09.2005
Åpningstider Hatlestad terrasse torsdag - lørdag
Fra torsdag til lørdag vil veien forbid rasstedet være åpen fire ganger i døgnet. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

20.09.2005
Møte med beboerne i Hatlestad terrasse

Vel 70 beboere i Hatlestad terrasse fant tirsdag kveld veien til et møte mellom kommunen og de som har vært berørt av raset. Ferdsel inn og ut av området og arbeidet med sikring av veien var hovedtema. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

20.09.2005
"Åpningstider" Hatlestad terrasse tirsdag 20. september

Veien forbi rasstedet i Hatlestad terrasse vil være åpen i tre ulike perioder i dag. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

19.09.2005
Vurderer åpning av Hatlestad terrasse tirsdag morgen kl. 07.00

Tirsdag morgen kl. 07.00 vil det bli vurdert hvorvidt veien forbi rasstedet skal åpnes for trafikk i tidsrommet kl. 07.30 - 08.30. Dette er en beslutning som er avhengig av hvor mye det regner i natt, og den kan derfor ikke tas før rett før den settes i verk. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

Orienterte om Hatlestad terrasse

Byrådsleder Monica Mæland orienterte i dag bystyret om status for kommunens arbeid og befatning med raset i Hatlestad terrasse.
Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

19.09.2005
Hatlestad terrasse er åpen for inn- og utkjøring to timer i dag

Hatlestad terrasse er åpen for inn- og utkjøring to timer i dag kl. 11.40 og en time fremover og kl. 18.00 og en time fremover.

Les utsendt
pressemelding.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

18.09.2005
Vegen ved Hatlestad Terasse åpnes IKKE søndag kveld
Vegen ved Hatlestad Terrasse vil ikke bli åpnet for periodevis gjennomkjøring verken søndag kveld eller mandag morgen. Så snart det er forsvarlig å passere rasstedet vil nye åpningstider bli kunngjort.
Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

15.09.2005
Oppretter prosjektgruppe for Hatlestad terrasse

Kommunens beredskapsorganisasjon nedskaleres torsdag ettermiddag, men erstattes av en prosjektgruppe som skal følge opp situasjonen på Hatlestad terrasse.

Bilde av prosjektgruppens organisering, med prosjektleder og egne grupper for forsikring, geolog, byggvurdering, adkomst, midlertidig bolig, psykososial oppfølging og informasjon. 

Slik organiseres prosjektgruppen ledet av Svein Bollingberg.

Torsdag morgen etablerte Bergen kommune en prosjektgruppe som skal følge opp situasjonen på Hatlestad terrasse. Gruppen består av fagfolk fra en rekke instanser i kommunen. Gruppen ledes av Svein Bollingberg, og skal være et kontaktpunkt for berørte parter.

Videre oppfølging
I tillegg vil kommunen vil gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge situasjonen i Bergen. Analysen skal gjennomføres av eksterne konsulenter.

Bergen kommunes beredskapstelefon 5556 5280 er åpen, og vil være det inntil videre. Alle kommunale veger er nå åpne. Det er gjennomført en rekke utbedringsarbeider på kommunale veger. Arbeidet med reparasjonene fortsetter i dagene fremover.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

15.09.2005
Kokepåbudet oppheves fra midnatt

Kokepåbudet for vann fra Svartediket oppheves ved midnatt. Da vil alt ikke-UV bestrålt vann er ute av ledningsnettet.

Flommen etter uværet natt til 14. september slo ut UV-anlegget ved Svartedikets vannbehandlingsanlegg, som beskytter mot parasitter. Anlegget er nå reparert og i full drift.
 
Kokepåbudet oppheves når alt ikke-UV bestrålt vann er ute av ledningsnettet, det vil si fra midnatt i dag, 15. september. Kokepåbudet gjaldt næringsmiddelvirksomheter som mottar vann fra Svartediket. Kokerådet for husholdningene oppheves samtidig.
 
Det tas fortløpende prøver av vannkvaliteten.

Kokerådet og kokepåbudet ble sendt ut 14. september.
Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
UVÆRET:
Kommunen opprettholder kriseberedskap
 
Bergen kommunes kriseledelse følger fortsatt utviklingen nøye med hensyn til skader etter uværet som har rast i Bergen og omland. Her følger status onsdag kveld.
Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
Undersøker kommunens håndtering av rasfare

Byrådsleder Monica Mæland bekreftet i dag for pressen at Bergen kommune har mottatt en henvendelse fra beboerne i Hatlestad terrasse om rasfare i området. Mæland understrekte at kommunen nå gjør alt for å finne ut hva kommunen i ettertid har gjort i saken.

Tekst og foto:
ENDRE HOVLAND

Ove Foldnes, Monica Mæland og Robert Rastad. Foto: Endre Hovland 

VISER RASSTEDET: Byrådsleder Monica Mæland, samferdselsdirektør Ove Foldnes (stående) og informasjonsdirektør Robert Rastad informerte om raset ved Hatlestad terrasse.
under_bildetekst_200 

Flere av leilighetene i Hatlestad terrasse ble rammet av et ras i natt, og gjennom pressen har det kommet frem at beboerne på 90-tallet har varslet kommunen om rasfare. Kommunen har i hele dag prøvd å finne ut hva som har vært gjort i saken.

Ga pålegg
Mæland påpekte at kommunens i slike saker kan gi pålegg om utbedringer, men at det er grunneiers ansvar å gjennomføre dem.

- Vi har ikke full oversikt over hva som er gjort fra kommunens side, men vi vet blant annet at kommunen har skrevet ut pålegg om sikring av veien. Dette pålegget kan være sendt til feil adresse, sa Mæland til pressen.

Leter videre
Det er også satt opp skilt om rasfare i området etter at kommunen var i kontakt med beboerne.

- Vi ser veldig alvorlig på saken og skal gjøre alt vi kan for å finne ut nøyaktig hva kommunen har gjort og om vi har gjort en god nok jobb, sa Mæland.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
Kommunen oppretter beredskapstelefon

Bergen kommune har opprettet en egen beredskapstelefon som følge av flom og ras i Bergen. Nummeret er 5556 5280 og vil være bemannet så lenge kommunen ser behov for det. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
Kokeråd for Svartediksvannet

UV-anlegget ved Svartedikets vannbehandlingsanlegg er ute av drift. Flommen har slått ut UV-anlegget som beskytter mot parasitter.

Kokerådskart pr. 14. september 2005. Klikk for større kart
Som et forebyggende tiltak har derfor Vann- og avløpsetaten, Mattilsynet og Bergens helsemyndigheter besluttet, med omgående virkning, å sende ut råd til befolkningen om at de må koke vannet.

Kokerådet gjelder området avgrenset i nord av bompengeringen (Sandviken sykehus), i syd av Minde Allé og i vest BMV Laksevåg, og det gjelder bebyggelse under 50 meter over havet (kote 50).

Kokepåbud for næringsmiddelvirksomheter
Videre påbys næringsmiddelvirksomheter i samme område å koke vannet eller bruke alternativt, rent vann.

Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF arbeider intenst med å utbedre skaden, og kokerådet gjelder inntil UV-anlegget er reparert og i drift igjen. Publikum vil bli holdt orientert gjennom mediene og på internett.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
Undersøker uttalelser om rassikring

Bergen kommune er gjennom pressen blitt gjort kjent med at beboere i Hatlestad terrasse har kommet med uttalelser om at det på nittitallet ble tatt kontakt med Bergen kommune vedrørende rasfare i området, uten at tiltak ble iverksatt. Les mer.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
Oversvømmelser mange steder

Store vannmengder fra nattens uvær har ført til skader på de kommunale veiene en lang rekke steder. Bergen kommune holder fortsatt på med inspeksjoner, men har allerede startet utbedring en rekke steder. Både Bergen Bydrift KF og private entreprenører benyttes i arbeidet. Les mer.

Se også
Vegvesenets nettsider om stengte veier.
 

bakgrunn_beige_nyhet_uten_bilde

14.09.2005
JORDRASET I FANA:
Kriseledelsen i kommunen er mobilisert

- Kriseledelsen i Bergen kommune har vært mobilisert i natt og har sammen med politiet etablert krisesenter for evakuerte og pårørende på Bergen Airport Hotell i forbindelse med jordraset på Hatlestad terrasse, opplyser informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune. Les mer.

Pårørende kan ringe telefonnummer: 55 92 00 00.

Se også
Helse Bergens nettsider
 
 

BERGEN KOMMUNE
Vaktsentralen
Meldinger om skader på vei, vann og avløp

Åpen hele døgnet

5529 1110
5556 7815

 

Legevakt-
sentralen

5556 8760

Åpen hele døgnet

 

Ras Hatlestad terrasse Pårørende-
senter

5592 0000

 

HELSE BERGEN Pårørende-
senter

5597 4444
5597 4443

 

Lenker:

Helse Bergen

Legevakten

Vegvesenet - stenge veier

 
greyline
bk_liten

Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt. 10. Postboks 7700, 5020 Bergen.
Ansv.red:
Robert Rastad, nyhetsredaktør: Elisabeth Farstad.
Bergen kommune tlf: 05556 (sentralbord)   Oppdatert:  29/11/06 
Nyhetstips