Til Hovedsiden Hvem og hvor

Til Hovedside Bergen kommune

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Ø

Å

               

Tjenester i Fana

 

mellomrom_h_h

Forvaltningsenheten i Fana

Postadresse:

Postboks 85 Nesttun
5852 Bergen

Besøksadresse:

Wollert Konows plass 2 (Kommunehuset)

Telefon/faks:

55 56 12 03
faks 55 56 11 40

Leder:

Eva Grini


E-mail adresse: Forvaltningsenheten.Fana@bergen.kommune.no

Forvaltningsenheten tar i mot og behandler søknader og fatter vedtak om praktisk hjelp og bistand, hjemmesykepleie og psykiatrisk sykepleie, opphold i sykehjem, servicebolig, plass i dagsenter, avlastning, trygghetsalarm, middag til hjemmeboende, omsorgslønn og personlig assistanse.

 

 

mellomrom_h_h

Avdeling for pleie og omsorg

 

Kommunehuset Nesttun
Wollert Konows plass 2, 5224 Nesttun

55 56 12 03
faks 55 56 11 40

Hjemmesykepleie/gruppekontor

 

Fana sør
Kommunehuset

55 56 11 22
55 56 12 11

Fana øst
Kommunehuset

55 56 12 09
55 56 12 10

Fana nord
Kommunehuset
 

55 56 11 31
55 56 12 13

Hjemmehjelp, se Bergen hjemmetjenester KF

 
 

Tjenester til utviklingshemmede
Kommunehuset Nesttun,  Wollert Konowsplass 2           55 56 12 17
PB. 85 Nesttun, 5852 Bergen                      faks.         55 56 11 40

Daglig leder: Vigdis Alsaker

mellomrom_h_h

Barnehager i Fana bydel

 

Opplysninger om  opptak og søknadsskjema, samt en oversikt over alle barnehager i bydelene, finner du på Barnehagesidene.
 

 

Kommunale barnehager i Fana bydel

 

Apeltun barnehage

 

Idavollen barnehage

 

Kloppedalsveien barnehage

 

Sandalsbotn barnehage

 

Skjold barnehage

 

Storetveit barnehage

 

Søreidtunet barnehage

 

Ulsmåg barnehage

 

Vallalia barnehage

 

 
 

mellomrom_h_h

Barnevern

 

Wollert Konowsplass 4, 5223 Nesttun
Postboks 85 Nesttun, 5852 Bergen

55 56 13 10
fax 55 56 11 30


 
 

mellomrom_h_h

Bofellesskap

 

Apeltun bofelleskap
Apeltunhaugen 15, 5238 Rådal

55 52 07 95

Fanafjellveien bofelleskap

55 11 73 90

Hardangervegen bofelleskap
Hardangerv. 6, 5224 Nesttun

55 56 11 39

Kirkeveien bofellesskap
Kirkev. 29, 5072 Bergen

55 31 43 45
mob. 952 45 714

Kloppedalen bofellesskap for døvblinde.
Kloppedalen 3, 5225 Nesttun
Leder: Marit Moberg

Dagsenter, Kloppedalen 3

55 52 14 96

Hus I, Kloppedalen 13

55 52 14 91

Hus II, Kloppedalen 5

55 52 14 92

Hus III, Kloppedalen 36

55 52 14 93


55 52 14 90
faks 55 52 14 94

Kirkebirkeland Bofelleskap
Kirkebirkeland 51, 5227 Nesttun

55 10 45 36
mob. 971 72 460

Mårdalen bofellesskap
Mårdalen 12, 5236 Rådal

55 13 50 73

Sandalsåsen bofellesskap
Sanddalsåsen 7, 5225 Nesttun

55 13 88 07
55 91 10 32

Skjoldveien bofellesskap
Skjoldv. 8, 5221 Nesttun

55 13 94 19

Stemmelia bofellesskap
Stemmelia 51, 5223 Nesttun

55 10 35 54

Torsvei bofellesskap
Tors vei 20, 5221 Nesttun

55 13 26 80

Hatlestadlia bofellesskap
Hatlestadlia 4, 5227 Nesttun

55 10 26 80

Sandalstunet
Sandalåsen 7, 5225 Nesttun

55 91 19 14

Lilletveit Bofelleskap
Lilletveitveien 3, 5227 Nestun

55 91 35 63

   

Dagsentre

 

Kloppedalen Dagsenter
Kloppedalen 3, 5225 Nesttun

55 13 85 98

Nesttun Dagsenter
Ulsmågveien 7, 5224 Nesttun

55 11 72 20

   
   
 
 

mellomrom_h_h

Eldresentre

 

Høgsetevegen eldresenter
Høgsetev. 7, 5244 Fana

55 91 58 80

Mårdalen eldresenter
Mårdalen 12, 5236 Rådal

55 13 04 17

Olderhaugen eldresenter
Sandalskollen 51, 5225 Nesttun

55 10 40 95

Storetvedtgården eldresenter
Lindealleen 7, 5072 Bergen

55 27 10 21

Nesttun Eldresenter
Hardangerveien 6A, 5223 Nesttun

55 56 11 44


 
 

mellomrom_h_h

Ergo-/fysioterapitjeneste

 

Wollert Konowsplass 2,1.etasje
Postboks 85 Nesttun, 5852 Bergen

55 56 12 03

Leder Ergo-fysioterapitjenesten

55 56 12 16

Fysioterapi barn

55 56 13 12
55 56 11 73

Ergoterapi barn

55 56 12 21

Rehabiliteringsavdeling

55 52 19 10


 
 

mellomrom_h_h

Helsestasjon/skolehelsetjeneste

 

Fana helsestasjon

 

Kringlebotn helsestasjon

 

Nesttun helsestasjon

 

 
 

mellomrom_h_h

Kulturkontor, se Fana og Ytrebygda kulturkontor
 
 

mellomrom_h_h

Legetjenester

 

Fana legevaktstasjon
Wollert Konows plass 2
 

 

Legekontorer

 

Legesenteret Kommunehuset Nesttun
Wollert Konowsplass 2, 5224 Nestunn

55 56 12 00

Nesttun Legesenter
Nesttunveien 90, 5221 Nesttun

55 13 34 82


 
 

mellomrom_h_h

Oppfølgingsenheten

 

Wollert Konows plass 2 (Kommunehuset),
Postboks 85 Nesttun, 5852 Bergen
 

 

Helse- og sosialrådgiver Vibeke Steen Eriksson

55 56 12 18

Oppvekstrådgiver Margit Ø. Hollekve

55 56 13 58

Personalrådgiver Stephen S. Wood

55 56 11 24

Økonomirådgiver Toril B. Tvedt

55 56 12 58

 
 

mellomrom_h_h

Pedagogisk-psykologisk tjeneste -
PPT Fana

 

Wollert Konows plass 3,
postboks 85 Nesttun, 5852 Bergen
Leder: Turid Anita Granheim

55 56 13 61
faks 55 56 13 65
 


 
 

mellomrom_h_h

Psykisk helse

 

Helse- og omsorgsavdelingen
Boks 85 Nesttun, 5852 BERGEN

55 56 12 03
faks 55 56 11 40

Konst. enhetsleder: Rønnaug Frøiland
Ronnaug.Froiland@bergen.kommune.no

55 56 11 18
mob: 945 00 896

Psykitritjenesten

 

Besøksadresse: Østre Nesttunvei 16
(Nesttun Senter)

 

Konst. koordinator: Janne Søreide
janne.soreide@bergen.kommune.no

55 56 12 40
mob: 414 35 985

Dagsenter

 

Aktivitetssenteret Nesttun
Østre Nesttun vei 16, 3.etg, 5021 Nesttun
Fung. leder: Elisabet Haugli
elisabet.haugli@bergen.kommune.no

55 56 12 07

Sesam, Det gule huset
Wollert Konowsplass 1, 5224 Nesttun
www.sesamist.com

55 56 11 43

   

Bofellesskap

 

Haggardshaugen bofelleskap
Appeltunhaugane 159, 5238 Rådal

55 91 81 90
mob. 950 17 830

Hardangervegen bof. (se Fana boteam)

 

Fana boteam
Hardangerveien. 6
5224 Nesttun

55 56 11 39

Kirkeveien (se Fana boteam)

55 31 43 45
mobil 952 45 714

Lilletveit bofelleskap
Lilletveitveien 3, 5227 Nesttun

55 91 35 63
mob. 950 35 727


 
 

 

mellomrom_h_h

Fana sosialkontor

 

Wollert Konows plass 2
5224 Nesttun

55 56 13 21

faks 55 56 13 13

Ekspedisjonstid: 09.00-14.00

 

 
 

Alders- og sykehjem

Barnehager

Barnevernstjenesten

Bofellesskap

Dagsenter

Eldresentre

Ergo-/fysioterapi

Forvaltningsenhet

Helsestasjoner

Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp, se Bergen hjemmetjenester KF

Kultur

Legetjenester

Oppfølginsenhet

Pleie og omsorg

PPT

Psykisk helse
-
Dagsenter
-
Bofellesskap

Park- og driftsavdeling

Skoler

Fana sosialkontor

pil_opp
pil_opp
pil_opp
pil_opp
pil_opp
greyline
bk_liten

Kontaktinformasjon Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen
Ansvarlig redaktør: Robert Rastad. Kontaktperson:
Kari Gangstø
Telefon 05556 Telefaks 55 56 61 73. Sist oppdatert:  February 12, 2008