Filoversikt støykartlegging

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018

Annonseringsdato: 19.01.2014
Merknadsfrist: 01.03.2014

Merknader
Skriftlige merknader merkes «Høring – handlingsplan mot støy» og sendes til:
Byutvikling.Klima.Miljo(alfakrøll)bergen.kommune.no

Datagrunnlag

Jernbanestøy

Flystøy

Vegtrafikkstøy