Rastehytter

Se bilder her.

Velkommen til å ta i bruk i alt 6 rastehytter på Fløyen.  Alle rastehyttene sto ferdig våren 2004. Oppføring av rastehyttene er utført av Bergens Skog- og Træplantingsselskap. Hyttene er oppført som grindverksbygg. Grindverksbygget representerer en forhistorisk byggetradisjon på Vestlandet. Byggemåten er kjent fra løer, utmarksbygninger og nøst helt frem til 1900-tallet. Alle er produsert på Sagen hos Bergens Skog- og Træplantingsselskap. Hovedkonstruksjonen ble først satt opp på produksjonsplassen. Deretter ble delene merket,  konstruksjonen demontert og transportert til Fløyen.

Grindverksbygg                   Grindverksbygg1
Grindverksbygg under produksjon på Sagen.
Foto: Bergen kommune

Rastehyttene er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Fløibanen AS og Bergens Skog- og Træplantingsselskap. Fløibanen som initiativtaker har sammen med flere samarbeidspartnere finansiert 5 av rastehyttene.

Rastehyttene er plassert langs turveiene. For å besøke en eller flere av rastehyttene kan du  bruke både turveier og stier. Velger du å gå langs turveiene finner du rastehyttene langs følgende veier:

Blåmansveien fra Fløibanens Øvre stasjon til Brushytten.
Den første finner du ved Fløysletten (til venstre for vei ca 150 meter fra Fløibanens øvre stasjon). Den neste finner du til venstre rett ovenfor kryss i retning Skomakerdiket og den siste ved Revurtjernet.

Bjørneseths vei fra Fløibanens øvre stasjon i retning Skomakerdiket.
Plassert på høyre side.

Skomakerdiket.
Ta runden rundt vannet.

Søre Kamvei (Knatten)
Fra Fløibanens øvre stasjon går du Kamveien ned mot Skansemyren. Ta til venstre i kryss og følg Søre kamvei (Knatten). Plassert på venstre side. Like ved rasteplassen finner du en sti som fører i retning Skomakerdiket.

Til toppen av siden

Alle foto: Bergen kommune august 2004

Floysletten_030408
Bjorneseths_vei_030804

Rastehytten Vestbu på Fløysletten. Utstyrt med bord og benker.

Rastehytten Kronebu ved Bjørneseths vei. Utstyrt med bord og benker

Kryss_Blaamansvei_030804
Revurtjern_030804

Rastehytten Regnbu ved Blåmansveien. Like ved kryss Blåmansveien - Skomakerdiket. Utstyrt med benk langs veggene.

Rastehytten Bjørnebu ved Revurtjernet. Utstyrt med benk langs veggene.

Knatten_030804 rastehytter

Rastehytten BT-bu ved Søre Kamvei. Utstyrt med benk langs veggene.

Rastehytten Trollbu ved Skomakardiket. Utstyrt med bord og benk