Kart og turforslag

Turmulighetene på byfjellene er mange,se oversiktskart for vest og øst.

Besøk de nye rastehyttene på Fløyen. Les og se bilder her.

For nærmere informasjon om turforslag mm anbefales:

Boken Turløyper i Bergens-området.
Brosjyren
Turløyper på Byfjellene nord/øst
Brosjyren
Turløyper på Byfjellene vest

Kart
(Lenke til Bergenskart.no) Her finner du bl a turkart.

Eksempler på kart:
Turkart for Bergen målestokk 1:25000
Orienteringskart (finnes for deler av byfjellene)

Litteratur og kart kan du få kjøpt hos Bergen Turlag eller bokhandleren.
Bergen Turlag holder til i Tverrgaten 4-6.  Turlaget åpnet i mars en ny og stor turinformasjon på gateplan.

Til deg som skal på tur i byfjellene.

Skiltingen på byfjellene markerer retningen på hovedløypene som er avmerket på kartet. Vind, is, snø og hærverk kan føre til at skiltene vrir seg eller ødelegges.  Utvis derfor forsiktighet i dårlig vær.  Bruk kart og kompass også når du ferdes i kjente områder.

Ved skade eller mangler på skilt i fjellområdene over skoggrensen, kontakt Bergen Turlag tlf 55 335810

Har du planer om tur over vidden, ta med ekstra tøy i sekken!  Oppe på platået er det værutsatt sommer som vinter.  Turen Fløyen - Ulriken tar ca 4 - 6 timer.

Skilt

Foto: Bergen Turlag