Om Bergensprogrammet

Forsiden | Hvor går Bybanen? | Tidsplan | Kontakter | Nyheter | Fagstoff | Ansatte

Information in English

Kontakter

Her finner du en oversikt over de som kan svare deg på mulige følger Bybanen får for boligbebyggelse og veiforbindelser langs traseen.

Rune Haugsdal, prosjektdirektør.
mobil: +47 945 00 337
Rune har det overordnede ansvar for alt som har med Bybanen å gjøre.

Jostein Fjærestad, utbyggingssjef.
mobil: +47 945 00 756
Jostein har et overordnet ansvar for hele utbyggingen av traséen Starvhusgate - Nesttun.

Ingrid Haukeland, prosjektleder Starvhusgate - Strømmen
Ingrid kan kontaktes om alt som har med delprosjekt Starvhusgate - Strømmen.

Gry Stenersen, prosjektleder Strømmen - Wergeland
Gry kan kontaktes om alt som har med delprosjekt Strømmen - Wergeland.

Nils Rosnes, fung. prosjektleder Wergeland - Nesttun
Nils kan kontaktes om alt som har med delprosjekt Wergeland - Nesttun.

Turid Gai, grunnerverv
Turid kan kontaktes dersom du har spørsmål som angår erverv av grunn.

Rune Jenssen, informasjonsrådgiver
mobil:+47 913 07 429
Rune kan kontaktes dersom du ikke kommer i tale med den hos Bybanen du ville snakke med eller din henvendelse er av mer generell karakter.
 

Foto_Byparken_1_25p
Foto_Byparken_2
Statens vegvesen Bergen kommune Hordaland fylkeskommune
  Oppdatert: Monday, 26 November, 2007 - 10:15
Oppdatert: 26.11.2007 - 10:15
Webmaster