lokalhist_topp_2

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB) er en stiftelse som oppbevarer og formidler arkiv etter tidligere og eksisterende bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen.

Bakgrunn
Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen ble opprettet i 1987 som et samarbeidsorgan mellom organisasjons- og næringslivet i Bergen og Bergen kommune. Formålet var å ta ansvar for den delen av kulturarven som arkivmateriale fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner utgjør. Vi samler inn og bevarer materialet, og etter beste evne forsøker å tilgjengeliggjøre dette for publikum.

Virksomhet
LAB er lokalisert hos Bergen Byarkiv Arkivmateriale som blir mottatt av LAB oppbevares i byarkivets magasiner og betjenes på byarkivets lesesal. LAB samarbeider med byarkivet om formidlings- og sikringsarbeid.

Til nå er det tatt imot ca 3000 hyllemeter arkivsaker i regi av LAB. Dette gjøres ved at bedrifter eller organisasjoner blir medlemmer i LAB. Dette koster p.t. 250 kr/år og innebærer rett til å avlevere én hyllemeter med arkivmateriale til stiftelsen. De medlemmer som har behov for å avlevere større mengder betaler p.t. 100 kr/hyllemeter/år ekstra i depotavgift. For denne summen tar LAB på seg oppgaven å oppbevare arkivmateriale. Dersom medlemmene ønsker en høykvalitets formidling av materialet er en avhengig av at de betaler ekstra for ordning/systematisering av materialet eller at de selv gjør dette på en arkivfaglig godkjent måte.

Stiftelsen fungerer også som Arbeiderbevegelsens Arkiv i Bergen og Hordaland, og representanter fra denne bevegelsen har helt fra starten av vært sentrale medlemmer av styret for stiftelsen.

 

 

aapningstider
LAB holder til i Kalfarveien 82 (2.etg.), i de tidligere lokalene til Hansa Bryggeri.
Vi er samlokaliserte med Bergen Byarkiv.
Lesesalen holder åpent mandag til fredag 9 - 15 (onsdager til 20 etter avtale).
Kontortiden vår er mandag til fredag 9 - 15.

vaare_tjenester
Avlevere arkivmateriale
Har du arkiver du vil levere til LAB?
Les mer

Tilgang til arkivene
Er du interessert i å kikke på dokumenter som LAB oppbevarer?
Les mer

lenker
Oppslagsverket <oVe>

ovelogo_4 

Bergen Byarkiv

Arkivverket

Landslaget for lokal- og privatarkiv
(LLP)

ABM-utvikling