Møte i Bergen bystyre før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
01.10.09 1400 Gamle rådhus

- Protokoll. BEBY, 011009 1400, bystyremøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
182/09 200716284 Melding om fratreden av byråder. Valg av nye byråder.
183/09 200914531 Filip Rygg (KrF). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
184/09 200914455 Kjersti Toppe (SP). Søknad om fritak fra alle verv. Suppleringsvalg


<< Tilbake