Møte i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
16.03.17 900 byrådsleders møterom Byrådsmøte 20170316 kl. 0900

- Protokoll. BR2, 160317 0900, Møte.
- UO Protokoll. BR2, 160317 0900, Møte. - Dokumentet er unntatt offentlighet - § 14

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1071/17 201531423 Godkjenning av BR2 protokoller fra møter i byrådet 9. mars 2017
1072/17 201638720 Åsane, Tyriveien 14, gnr 216, bnr 206, kommunal forkjøpsrett til leiegård
1073/17 201634184 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune
1074/17 201631632 Bergen Filharmoniske Orkester - søknad om tilleggsbevilgning for 2017
1075/17 201637830 Nordahl Brunsgate 9. Bien Pizza & Pasta - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering
1076/17 201014103 Sak om Sameiet Montana Terrasse. Spørsmål om anvendelse av rettsmidler - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 18
1077/17 201708885 Forliksavtale om erstatningskrav - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 13 jf. forv.l § 13


<< Tilbake