Møte i Komite for miljø og byutvikling før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
09.02.17 1600 Bergen rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KMBY, 090217 1600, KMBY møte.
- Protokoll. KMBY, 090217 1600, KMBY møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
36/17 201532146 Godkjenning av protokoll fra KMBY møte 120117
37/17 201532147 Saker til gjennomsyn KMBY møte 090217
38/17 201532149 Muntlige spørsmål til KMBY møte 090217
39/17 201532150 Skriftlige spørsmål til KMBY møte 090217
40/17 201124816 Bergenhus, Gnr. 167, Bnr. 899 mfl., Bontelabo 2, Reguleringsplan. Arealplan-ID 62290000 2.gangs behandling
41/17 201610477 Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen
42/17 201314542 Årstad, Gnr. 13, Bnr. 213 mfl., Wergelandsalléen, Reguleringsplan. Arealplan-ID 63360000. 2. gangs behandling.
43/17 201318997 Årstad, gnr.15 bnr. 169 m.fl. Eikeveien Nasjonal arealplan-ID 63630000, forslag til reguleringsplan. 2. gangs behandling
44/17 201615209 Gebyrregulativ for 2017, oppretting av feil i vedtatt gebyrregulativ for Plan- og bygningsetaten
45/17 201530898 Fana gnr 13 bnr 691 Bendixens vei 49. Klage på rammetillatelse - nybygg barnehage - klage på
46/17 201607064 Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
47/17 201422861 Ytrebygda. Gnr 106 Bnr 73. Mildevegen 20. Klage på avslag - ombygging bolig
48/17 201603241 Ytrebygda gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31. Klage på avslag - nybygg bolig
49/17 201608880 Fana gnr. 40 bnr. 1251, Tors veg 12. Klage på rammetillatelse til oppføring av enebolig
50/17 201609341 Fana gnr. 44 bnr. 889, Totlandsvegen 10. Klage på avslag på søknad om oppføring av rubbhall
51/17 201610992 Fyllingsdalen gnr. 20 bnr. 286, Bønesberget 11 Søknad om deling av eiendom
52/17 201528773 Laksevåg, Gnr. 129, Bnr. 5, Håkonshella, Klage på tillatelse til deling av eiendom
53/17 201610280 Laksevåg gnr. 149 bnr. 1027: Klage på avslag på søknad om dispensasjon for fradeling
54/17 201327766 Ytrebygda gnr. 35 bnr. 278 Ytrebygdvegen 53: Klage på tillatelse til oppføring av kran
55/17 201616222 Ytrebygda gnr. 107 bnr. 231 Espedalsvegen 177. Klage på avslag på søknad om oppføring av garasje
56/17 201617150 Åsane Gnr 208 Bnr 357 Rollandsvegen: Klage på tillatelse til fradeling av eiendom
57/17 201612860 Åsane gnr 216 bnr 1226, Tyriveien 4 C. Klage på avslag på søknad om oppføring av bolig/garasje
58/17 201532151 Eventuelt til KMBY møte 090217
59/17 201619750 Ytrebygda gnr. 111 bnr. 165 Kokstadflaten 36. Klage på avslag på søknad om nybygg kontor
60/17 200908907 Ytrebygda gnr. 107 m.fl. Birkeland, Liland, Ådland og Espeland - Kommunedelplan, arealplan-ID 61020000, 2.gangs behandling


<< Tilbake