Møte i Komite for finans, kultur og næring før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
14.12.16 900 Bergen Rådhus, Teatersalen

- Protokoll. KFIN, 141216 0900, KFIN møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
160/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017


<< Tilbake