Møte i Komite for finans, kultur og næring før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
11.01.17 1600 Bergen Rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KFKN, 110117 1600, KFKN møte.
- Protokoll. KFIN, 110117 1600, KFIN møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1/17 201531971 Godkjenning av protokoll fra komite for finans, kultur og næring sitt møte 301116, 061216 og 141216.
2/17 201531972 Saker til gjennomsyn
3/17 201531973 Muntlige spørsmål
4/17 201531974 Skriftlige spørsmål
5/17 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
6/17 201602249 Årsregnskap for 2015 m/oppfølging av mål og målekriterier for Bergen kommunes største porteføljebedrifter
7/17 201300231 Oversikt over investeringsprosjekter med avlagt sluttregnskap i 2015
8/17 201601643 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
9/17 201632186 Evaluering av vaktmestertjenesten
10/17 201623991 Opprettelse av nytt tjenesteområde – 04C Introduksjons- og tolketjenester
11/17 201600353 Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr 23 bnr 327, Folke Bernadottesvei 21, Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater
12/17 201531975 Eventuelt
13/17 201319125 Nummerert brev nr. 8 Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper 2015
14/17 201601648 Høringsuttalelse - NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet


<< Tilbake