Møte i Kontrollutvalget før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
22.11.16 1730 Bergen rådhus, Teatersalen

- Protokoll. KTRU, 221116 1730, KTRU møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
117/16 201532064 Godkjenning av protokoll fra Kontrollutvalgets møte 15. november 2016
118/16 201537472 Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
119/16 201532069 Eventuelt


<< Tilbake