Møte i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
27.10.16 900 Byrådsleders møterom

- Protokoll. BR1, 271016 0900, Byrådsmøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
356/16 201537101 Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 20. oktober 2016
357/16 201600938 Høringsuttalelse til NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial
358/16 201504535 Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1655, Torget 2. Klage over avslag på søknad om ombygging, fasadeendringer.
359/16 201332431 Fana gnr 42 bnr 715 Odins veg Reguleringsplan, offentlig ettersyn, avvisning
360/16 201537524 Arna, gnr. 299 bnr. 12, Langedalen 461. Klage fra naboer over tillatelse til oppføring av hundehus for inntil 16 hunder
361/16 201534289 Laksevåg gnr 155 bnr 18 Damsgårdsveien 161. Nybygg lagerformål. Klage på tillatelse - nybygg lager
362/16 201531156 Åsane gnr. 182 bnr. 1- Klage på tillatelse til arealoverføring
363/16 201537326 Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
364/16 201505306 Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på tillatelse, nybygg bolig
365/16 201530833 Bergenhus gnr 168 bnr 380 Måseskjæret 28. Klage på avslag - anlegging brygge
366/16 201314734 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 242, Svartediksveien 6. Klage på delvis avslag vedrørende bruksendring av loft til ny boenhet, samt fasadeendringer.
367/16 201612366 Fana gnr 54 bnr 76 Bjøllebotn 171. Klage over avslag - tilbygg bolig
368/16 201607064 Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
369/16 201537806 Bergenhus gnr. 166 bnr. 1260 Seiersbjerget 21. Klage på avslag på søknad om montering av brannstige på fasade.
370/16 201607081 Åsane, gnr. 183 bnr. 30, Lokketodalen 23. Klage fra tiltakshaver over avslag på søknad om påbygg på garasjen.
371/16 201410202 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1388, Øvre Lynghaugen 14. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
372/16 201520147 Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1789. Klage over avslag om oppføring av nybygg bolig
373/16 201527262 Fana, gnr. 42 bnr. 804 og 204, Nesttunkollen 2. Klage fra naboer over rammetillatelse til oppføring av en tremannsbolig
374/16 201521418 Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
375/16 201507002 Fana gnr 42 bnr 85 Nesttunbrekka 86. Klage på rammetillatelse - rivning/nybygg bolig mm
376/16 201403004 Fastsettelse av lokal forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen i Bergen kommune
377/16 201521714 Orientering om programmet Smart omsorg
378/16 201625561 Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
379/16 201600085 Høringsuttalelse - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
380/16 201600085 Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten 5–20 år og helsestasjon for ungdom (HFU).
381/16 200001704 Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet
382/16 201600221 Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster
383/16 201630626 Forenkling for å frigjøre tid og ressurser til kjerneoppgavene i barnehager og skoler. Byrådets svar på Forenklingsutvalgets rapport
384/16 201600973 2. tertialrapport 2016
385/16 201600973 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016
386/16 201600221 Høringsuttalelse til utredning om Ringveg Øst og E39 nord i Åsane


<< Tilbake