Møte i Komite for helse og sosial før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
11.01.17 1600 Bergen rådhus Møterom 224

- Dagsorden KHSO, 110117
- Protokoll. KHST, 110117 1600, KHSO Møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1/17 201532001 Godkjenning av protokoll fra Komite for helse og sosials møte 301116.
2/17 201532002 Saker til gjennomsyn KHSO 110117
3/17 201532003 Muntlige spørsmål KHSO 110117
4/17 201532005 Skriftlige spørsmål KHSO 110117
5/17 201600085 Høringsuttalelse. NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
6/17 201600085 Høringsuttalelse – Nasjonal faglig retningslinje om demens
7/17 201600107 Årsrapport 2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede
8/17 201623991 Opprettelse av nytt tjenesteområde – 04C Introduksjons- og tolketjenester
9/17 201319125 Rapport etter tilleggsrevisjoner; Forvaltning av tjenestemottaker midler og håndtering av økonomiske midler i hjem
10/17 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
11/17 201319125 Nummerert brev nr. 8 Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper 2015
12/17 201532006 Saker til eventuelt KHSO 110117


<< Tilbake