Møte i Byrådet - saker avgjort av byrådet før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
06.10.16 900 byrådsleders møterom Byrådsmøte 20161006 kl. 0900

- Protokoll. BR2, 061016 0900, Møte.
- UO Protokoll. BR2, 061016 0900, Møte. - Dokumentet er unntatt offentlighet - § 18

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
1317/16 201537101 Godkjenning av BR2 protokoll fra møte i byrådet 29. september 2016
1318/16 201605442 Bergen kommunes Klima og miljøfond 2016. Fordeling av tilskuddsmidler til lag og organisasjoner.
1319/16 201624251 Kong Oscars gate 2. Nye Anne Madam - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-2
1320/16 201625414 Frk. Brun, Strandkaien 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne- og utendørs frem til 30.06.2020
1321/16 200000054 Helleveien 30. Campus & Klubben ved NHH - Søknad om utvidet skjenkeareal på Festplassen i perioden 12. til 15. oktober
1322/16 201600221 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven
1323/16 201629248 Navneendring i forbindelse med omorganisering ved Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap
1324/16 201014103 Orientering om utenrettslig forlik - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 18
1325/16 201014103 Orientering om rettstvist - Bergen tingretts sak 16-110097TVI-BBYR/02. - Saken er unntatt offentlighet - Pgf § 18
1326/16 201615011 Føringer og rammer for arbeidet med lokaldemokratireformen
1326.1/16 201604227 Organisering av driftskontinuitetsprosjekt i forbindelse med Sykkel-VM 2017


<< Tilbake