Møte i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
17.11.16 900 Byrådsleders møterom

- Protokoll. BR1, 171116 0900, Byrådsmøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
392/16 201537101 Godkjenning av BR1 protokoll fra møte i byrådet 3. og 10. november 2016
393/16 201632597 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
394/16 201422371 Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
395/16 201118762 Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
396/16 201323275 Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
397/16 201610477 Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen
398/16 201605541 Fana gnr. 43 bnr. 891, Sandalsringen 233. Klage på avslag på søknad om bruksendring av loft
399/16 201603866 Laksevåg, gnr. 144 bnr. 62, Skålevikveien 9. Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg bolig
400/16 201524765 Ytrebygda gnr. 107 bnr. 190 Myntevikvegen. Klage på avslag på søknad om oppføring av naust, kai og flytebrygge
401/16 201536906 Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 152, Søvikmarka 23. Klage over avslag på søknad om nybygg bolig
402/16 201530117 Åsane gnr. 212 bnr. 24 Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om påbygg til garasje
403/16 201528918 Åsane gnr. 212 bnr. 24, Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om tilbygg og påbygg til bolig
404/16 201601646 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
405/16 201627540 Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
406/16 201600085 Høringsuttalelse: Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
407/16 201602702 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
408/16 201624895 Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
409/16 201222251 Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
410/16 201627540 Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
410.1/16 201602078 Byrådets tilleggsinnstilling til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017


<< Tilbake