Møte i Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
21.09.16 845 Byrådsleders møterom Byrådsmøte 20160921 kl. 0845

- Protokoll. BR1, 210916 0845, Byrådsmøte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
315.1/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017


<< Tilbake