Møte i Forretningsutvalget før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
13.12.16 900 Bergen Rådhus, 14. et.

- Protokoll. FORUTV, 131216 0900, Forretningsutvalg.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
276/16 201531390 Godkjenning av protokoll fra forretningsutvalgets møte 061216
277/16 201531396 Høringssaker til forretningsutvalgets møte 131216
278/16 201531391 Protokoll fra byrådets møte 091216 - Fordeling av saker til komiteene
279/16 201636783 Rokkeringer i komiteer for Høyre.
280/16 201531394 Eventuelt 131216


<< Tilbake