Møte i Forretningsutvalget før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
29.11.16 900 Bergen Rådhus, 14. et.

- Protokoll. FORUTV, 291116 0900, Forretningsutvalg.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
258/16 201531390 Godkjenning av protokoll fra forretningsutvalgets møte 221116
259/16 201531396 Høringssaker til forretningsutvalgets møte 291116
260/16 201531391 Protokoll fra byrådets møte 241116 - Fordeling av saker til komiteene
261/16 201631739 Ragnhild Hoff Eilertsen (A). Søknad om midlertidig fritak fra verv i forbindelse med utenlandsstudier. Suppleringsvalg.
262/16 201632697 Chris Jørgen Rødland (H). Søknad om midlertidig fritak fra verv. Suppleringsvalg.
263/16 201634219 Gunn Vivian Eide (V). Søknad om midlertidig permisjon fra vervet som varamedlem i kontrollutvalget. Suppleringsvalg.
264/16 201619994 Bjørnar Hamre (V). Søknad om fritak fra verv. Suppleringsvalg.
265/16 201634656 Linda Ystebø (KrF). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Bergen forliksråd, Avdeling III. Suppleringsvalg.
266/16 201634326 Caroline Sandven Taule (H). Søknad om fritak fra verv som varamedlem i Fana sparebank. Forstanderskapet.
267/16 201634502 Tone Sørfonn Moe (A). Melding om flytting. Suppleringsvalg.
268/16 201532119 Regnskapsrapport pr. oktober for bystyrets organer
269/16 201531603 Kjøreplan for bystyrets møte 14.desember 2016
270/16 201531394 Eventuelt 291116


<< Tilbake