Møte i Ungdommens bystyre

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
17.11.16 900 Det gamle Rådhus

- Innkalling. UNGB, 171116 0900, Ungdommens bystyre.
- Protokoll. UNGB, 171116 0900, Ungdommens bystyre.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
51/16 201126527 Godkjenning av protokoll fra Ungdommens bystyres møte 24. oktober 2016
52/16 201126533 Åpen halvtime
53/16 201127994 Orientering fra ledergruppen
54/16 201127995 Orientering fra komiteene
55/16 201519052 Uttalelser fra Ungdommens bystyre
56/16 201127996 Skriftlige spørsmål
57/16 201600085 Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten 5–20 år og helsestasjon for ungdom (HFU).
58/16 201625561 Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
59/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
60/16 201126526 Eventuelt


<< Tilbake