Møte i Komite for miljø og byutvikling før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
01.12.16 1500 Bergen rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KMBY møte 011216 kl. 1500
- Protokoll. KMBY, 011216 1500, KMBY møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
355/16 201532146 Godkjenning av protokoll fra KMBY møte 031116
356/16 201532147 Saker til gjennomsyn KMBY møte 011216
357/16 201532149 Muntlige spørsmål til KMBY møte 011216
358/16 201532150 Skriftlige spørsmål til KMBY møte 011216
359/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
360/16 201610477 Fyllingsdalen gnr 26 bnr 109, Rosenlundveien 43. Søknad om dispensasjon for tilbygg til garasje innenfor byfjellsgrensen
361/16 201422371 Årstad, gnr. 18, bnr. 350 mfl., Fredlundveien, Reguleringsplan, 2. gangs behandling
362/16 201323275 Åsane, Gnr. 186, Bnr. 143 m.fl. Grønskjeret, boliger, Reguleringsplan
363/16 201222251 Plan- og byggeprogram 2017 for trafikksikkerhet på kommunale veger
364/16 201601452 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
365/16 201601646 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming
366/16 201600221 Høringsuttalelse - konseptvalgutredning (KVU) for Rv 7 og Rv 52, Gol-Voss
367/16 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
368/16 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
369/16 201537524 Arna, gnr. 299 bnr. 12, Langedalen 461. Klage fra naboer over tillatelse til oppføring av hundehus for inntil 16 hunder
370/16 201314734 Bergenhus, gnr. 163, bnr. 242, Svartediksveien 6. Klage på delvis avslag vedrørende bruksendring av loft til ny boenhet, samt fasadeendringer.
371/16 201537806 Bergenhus gnr. 166 bnr. 1260 Seiersbjerget 21. Klage på avslag på søknad om montering av brannstige på fasade.
372/16 201410202 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1388, Øvre Lynghaugen 14. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
373/16 201504535 Bergenhus, gnr. 166 bnr. 1655, Torget 2. Klage over avslag på søknad om ombygging, fasadeendringer.
374/16 201530833 Bergenhus gnr 168 bnr 380 Måseskjæret 28. Klage på avslag - anlegging brygge
375/16 201607064 Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
376/16 201507002 Fana gnr 42 bnr 85 Nesttunbrekka 86. Klage på rammetillatelse - rivning/nybygg bolig mm
377/16 201527262 Fana, gnr. 42 bnr. 804 og 204, Nesttunkollen 2. Klage fra naboer over rammetillatelse til oppføring av en tremannsbolig
378/16 201605541 Fana gnr. 43 bnr. 891, Sandalsringen 233. Klage på avslag på søknad om bruksendring av loft
379/16 201612366 Fana gnr 54 bnr 76 Bjøllebotn 171. Klage over avslag - tilbygg bolig
380/16 201521418 Laksevåg, gnr. 130, bnr. 202, Håkonshellaveien 55. Klage over rammetillatelse til nybygg bolig.
381/16 201603866 Laksevåg, gnr. 144 bnr. 62, Skålevikveien 9. Klage over avslag på søknad om oppføring av nybygg bolig
382/16 201534289 Laksevåg gnr 155 bnr 18 Damsgårdsveien 161. Nybygg lagerformål. Klage på tillatelse - nybygg lager
383/16 201536906 Ytrebygda, gnr. 38 bnr. 152, Søvikmarka 23. Klage over avslag på søknad om nybygg bolig
384/16 201524765 Ytrebygda gnr. 107 bnr. 190 Myntevikvegen. Klage på avslag på søknad om oppføring av naust, kai og flytebrygge
385/16 201531156 Åsane gnr. 182 bnr. 1- Klage på tillatelse til arealoverføring
386/16 201607081 Åsane, gnr. 183 bnr. 30, Lokketodalen 23. Klage fra tiltakshaver over avslag på søknad om påbygg på garasjen.
387/16 201505306 Åsane. Gnr 185 bnr 222, Kringstølen 35. Klage på tillatelse, nybygg bolig
388/16 201528918 Åsane gnr. 212 bnr. 24, Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om tilbygg og påbygg til bolig
389/16 201530117 Åsane gnr. 212 bnr. 24 Selvikveien 84. Klage på avslag på søknad om påbygg til garasje
390/16 201537326 Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
391/16 201527867 Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
392/16 201536999 Bergenhus, Gnr. 166 Bnr. 90 Brattlien 39. Klage over avslag på fradeling av parsell.
393/16 201506614 Fana, gnr. 12 bnr. 43, Sandbrekkevegen 13. Klage fra nabo over gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bolig for oppføring av næringsbygg.
394/16 201421620 Laksevåg, gnr. 122 bnr. 607, Ravnestølen 80A mfl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av et boligbygg med 4 boenheter.
395/16 201605763 Laksevåg, gnr. 154 bnr. 444, Riplegården 9. Klage over avslag på søknad om påbygg av en etasje m/ takarker og fasadeendring i form av innsetting av flere vinduer.
396/16 201614936 Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
397/16 201521408 Ytrebygda, gnr. 103, bnr. 33, Mildegeilen 34. Klage på rammetillatelse til riving av hytte og oppføring av nybygg bolig.
398/16 201601275 Åsane gnr 182 bnr 677 Stegane 61. Klage på avslag - nybygg garasje mm
399/16 201532151 Eventuelt til KMBY møte 011216
400/16 201211124 Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen. PlanID 64820000. Fastsetting av planprogram
401/16 201622846 Svar på innbyggerforslag - omlegging av gjennomgangstrafikk i Øvregaten
402/16 201634136 Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag


<< Tilbake