Møte i Komite for miljø og byutvikling før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
03.11.16 1600 Bergen rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KMBY, 031116 1600, KMBY møte.
- Protokoll. KMBY, 031116 1600, KMBY møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
314/16 201532146 Godkjenning av protokoll fra KMBY møte 061016
315/16 201532147 Saker til gjennomsyn KMBY møte 031116
316/16 201532149 Muntlige spørsmål til KMBY møte 031116
317/16 201532150 Skriftlige spørsmål til KMBY møte 031116
318/16 201205552 Åsane, gnr. 209, bnr. 38, 483 m.fl., Åstveitvegen. Boliger. Detaljregulering. Arealplan-ID 62340000. 2 gangs behandling
319/16 201400479 Fana, Gnr. 7, Bnr. 15 mfl., Helgeseter boliger, forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling. Arealplan-ID 63760000
320/16 200903101 Forvaltningsplan for byfjellene nord - Veten, Høgstefjellet, Tellevikafjellet, Nordgardsfjellet og Geitanuken
321/16 201527004 Vedtak og flertallsmerknader som krever rapportering fra byrådet og fra Bystyrets kontor, samt status vedrørende interpellasjoner og private forslag. Rapporteringsåret 2015
322/16 201212887 Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter
323/16 201529590 Bergen kommunes planstrategi for valgperioden 2015-2019
324/16 201519694 Bergenhus, gnr. 167 bnr. 786, Skutevikens Tverrgate 5. Klage over avslag på søknad om nybygg for 4 boenheter
325/16 201512989 Fana. Gnr 93 bnr 234, 546. Klage over avslag på søknad om fasadeendring/bruksendring og legalisering av oppført uthus
326/16 201531269 Laksevåg gnr 130 bnr 35 Ramsvikveien 27. Klage på avslag - nybygg bolig
327/16 201524647 Ytrebygda. Gnr 39 bnr 551. Feråslia 27 og 29. Klage over avslag på søknad om tilbygg til tomannsbolig
328/16 201514482 Årstad, gnr. 159, bnr. 860, Blekenberg 56. Klage over avslag på søknad om tilbygg i form av takarker og takoppløft
329/16 201503381 Årstad, gnr. 163 bnr. 20 og 579, Møllendalsveien 64. Klage over avslag på søknad om riving/ demontering/flytting av næringsbygg/lager.
330/16 201537642 Fana, gnr. 7 bnr. 250, Øvre Sædalsvegen 151A m.fl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av nybygg rekkehus
331/16 201513743 Fana, gnr. 13 bnr. 565, Storetveitvegen 20. Klage på avslag på søknad om påbygg og bruksendring av eks loft
332/16 201518909 Fana gnr 76 bnr 16 Bontveitvegen 118. Klage over avslag på søknad om dispensasjon
333/16 201424329 Fana, gnr. 89, bnr. 241, Øvre Titlestad 62B. Klage over rammetillatelse på vilkår for nybygg enebolig
334/16 201532169 Fana, Gnr. 93, Bnr. 1, Buskavegen 46 - avslag på søknad om deling av eiendom
335/16 201530349 Fyllingsdalen gnr. 29 bnr. 59: Klage på avslag på søknad om riving av hytte og oppføring av bolig
336/16 201605330 Laksevåg gnr 129 bnr 299 Torvmyra 16. Klage på avslag - nybygg garasje
337/16 201532848 Laksevåg gnr 129 bnr 770 Storingavika. Klage på avslag - nybygg naust
338/16 201535957 Laksevåg gnr 149 bnr 4 Sjøkrigsskoleveien 15. Klage på avslag - nybygg næring
339/16 201537975 Ytrebygda gnr. 30 bnr. 128, Kvitura 58. Klage på avslag på søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig
340/16 201536305 Ytrebygda, gnr. 112 bnr. 309, Ådlandstraumen (adresse ikke registrert) om klage over avslag på søknad om legalisering av anlagt kai og flytebrygge.
341/16 201532485 Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 732, Harald Sæveruds veg 170. Klage over avslag på dispensasjonssøknad.
342/16 201515834 Årstad. Gnr 160 bnr 506. Nattlandsveien 155. Klage over avslag på søknad om påbygg
343/16 201525561 Møteplan for komite for miljø og byutvikling for 2017
344/16 201532151 Eventuelt til KMBY møte 031116
345/16 201403004 Fastsettelse av lokal forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen i Bergen kommune
346/16 200001704 Plan- og byggeprogram 2017 for Bergensprogrammet
347/16 201403570 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Service og informasjon innen byggesak og private planer
348/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
349/16 201600973 2. tertialrapport 2016
350/16 201600973 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016
351/16 201600221 Høringsuttalelse til utredning om Ringveg Øst og E39 nord i Åsane
352/16 201600221 Høringsuttalelse - forslag til sentral forskrift om midlertidig økte bompengetakster
353/16 201332431 Fana gnr 42 bnr 715 Odins veg Reguleringsplan, offentlig ettersyn, avvisning


<< Tilbake