Møte i Kontrollutvalget før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
15.11.16 1630 Bergen rådhus, Teatersalen

- Protokoll. KTRU, 151116 1630, KTRU møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
101/16 201532064 Godkjenning av protokoll fra Kontrollutvalgets møte 31.10.16
102/16 201537472 Engasjementsbrev
103/16 201633475 Orientering om regnskapsrevisors overordnete revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016
104/16 201633475 Revisors uavhengighetserklæring 2016
105/16 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
106/16 201532067 Saker til gjennomsyn november 2016
107/16 201319125 Rapport etter tilleggsrevisjoner; Forvaltning av tjenestemottaker midler og håndtering av økonomiske midler i hjem
108/16 201212900 Selskapskontroll i BIR
109/16 201521643 Juridisk vurdering med utvidet grunnlag "Jordalsvannsaken"
110/16 201528731 Kartlegging av arbeid med å forbygge, avdekke og håndtere økonomisk kriminalitet
111/16 201633297 Tildeling av lokaler i Mathallen
112/16 201633255 Undersøkelse vedrørende revisjonsretten i Kidsa-regnskapene
113/16 201531708 Plan for kontrollutvalgets virksomhet for 2017 med møte- og aktivitetsplan
114/16 201605103 Saker i arbeid - status november 2016
115/16 201532069 Eventuelt
116/16 201537472 Valg av revisor - forvaltningsrevisjon og selskapskontroll


<< Tilbake