Møte i Komite for barnehage, skole og idrett før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
29.11.16 1600 Bergen rådhus Møterom 224

- Innkalling. KKIO, 291116 1600, KBSI møte.
- Protokoll. KKIO, 291116 1600, KBSI møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
98/16 201532260 Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 011116
99/16 201532264 Saker til gjennomsyn
100/16 201532267 Muntlige spørsmål
101/16 201532269 Skriftlige spørsmål
102/16 201624895 Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid
103/16 201632597 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen
104/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
105/16 201532255 Aktivitetsplan for Komite for barnehage, skole og idrett - våren 2017.
106/16 201625561 Bergens barn – byens fremtid. Plan for helsestasjons – og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 – 2026
107/16 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
108/16 200705938 Kommunerapport fra ASSS nettverket 2016. Regnskapsåret 2015.
109/16 201532272 Eventuelt


<< Tilbake