Møte i Komite for finans, kultur og næring før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
06.12.16 1600 Bergen Rådhus, Teatersalen

- Protokoll. KFIN, 061216 1600, KFIN møte.
- Vedlegg 1: A, KrF og V sitt alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 2: Høyres alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 3: Fremskrittspartiets alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 4: Sosialistisk Venstrepartis alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 5: Miljøpartiet De Grønnes alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 6: Rødts alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 7: Senterpartiets alternative helhetlige budsjettforslag.
- Vedlegg 8: Hefte nr 1 med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ikke ble en del av KFKN sin innstilling.
- Vedlegg 9: Hefte nr 2 med voteringsresultat for de enkeltstående forslag og merknader som ble en del av KFKN sin innstilling

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
159/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017


<< Tilbake