Møte i Komite for finans, kultur og næring før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
30.11.16 1600 Bergen Rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett. KFIN, 301116 1600, KFIN møte.
- Protokoll. KFIN, 301116 1600, KFIN møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
145/16 201531971 Godkjenning av protokoll fra komite for finans, kultur og næring sitt møte 021116
146/16 201531972 Saker til gjennomsyn
147/16 201531973 Muntlige spørsmål
148/16 201531974 Skriftlige spørsmål
149/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
150/16 201627540 Kommunal garanti for Fana IL, fotball klubbhus m.m
151/16 201627540 Kommunal garanti for AIL Frøya for spillemidler ved bygging av basketballhall
152/16 201602702 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler – etablering og drift
153/16 201212887 Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter
154/16 201604289 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 -2020
155/16 201319125 Rapport etter tilleggsrevisjoner; Forvaltning av tjenestemottaker midler og håndtering av økonomiske midler i hjem
156/16 201601452 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
157/16 201531975 Eventuelt
158/16 201634136 Avgiftsparkering i Bergen kommune – revisjon av hjemmelsgrunnlag


<< Tilbake