Møte i Komite for finans, kultur og næring før august 2017

Dato: Tid: Møtested: Til informasjon:
02.11.16 1600 Bergen Rådhus, Teatersalen

- Innkalling til nett, KFIN 021116 1600, KFIN møte
- Protokoll. KFIN, 021116 1600, KFIN møte.

Saksnr. Arkivsak Sakstittel:
132/16 201531971 Godkjenning av protokoll fra komite for finans, kultur og næring sitt møte 061016
133/16 201531972 Saker til gjennomsyn
134/16 201531973 Muntlige spørsmål
135/16 201531974 Skriftlige spørsmål
136/16 201406364 Stemmemyren fotballanlegg. I0220 Garderobeanlegg og I0221 Kunstgressbane. Gjennomføringsvedtak
137/16 201529590 Bergen kommunes planstrategi for valgperioden 2015-2019
138/16 201601207 Åsane Rideklubb- søknad om avdragsfrihet på lån i KLP med kommunal garanti
139/16 201527004 Vedtak og flertallsmerknader som krever rapportering fra byrådet og fra Bystyrets kontor, samt status vedrørende interpellasjoner og private forslag. Rapporteringsåret 2015
140/16 201602078 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020/Budsjett 2017
141/16 201531975 Eventuelt
142/16 201600973 2. tertialrapport 2016
143/16 201600973 Budsjettjusteringer etter 2. tertial 2016


<< Tilbake