Saksnr.  400/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen. PlanID 64820000. Fastsetting av planprogram

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen. PlanID 64820000. Fastsetting av planprogram
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Bergenhus, Gnr 166 Bnr 952 m.fl. Bergen Godsterminal, Nygårdstangen. PlanID 64820000. Fastsetting av planprogram
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat datert 12.10.2016
- Planprogram, datert 24.8.2016
- Oppsummering av merknader til oppstart, datert 3.10.2016<< Tilbake