Saksnr.  398/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Åsane gnr 182 bnr 677 Stegane 61. Klage på avslag - nybygg garasje mm

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane gnr 182 bnr 677 Stegane 61. Klage på avslag - nybygg garasje mm
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Åsane gnr 182 bnr 677 Stegane 61. Klage på avslag - nybygg garasje mm
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 13.07.2016
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage på vedtak datert 18.04.16
- Avslag datert 31.03.16
- Tegninger
- Beskrivelse av tiltaket<< Tilbake