Saksnr.  393/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Fana, gnr. 12 bnr. 43, Sandbrekkevegen 13. Klage fra nabo over gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bolig for oppføring av næringsbygg.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana, gnr. 12 bnr. 43, Sandbrekkevegen 13. Klage fra nabo over gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bolig for oppføring av næringsbygg.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Fana, gnr. 12 bnr. 43, Sandbrekkevegen 13. Klage fra nabo over gitt rammetillatelse til riving av eksisterende bolig for oppføring av næringsbygg.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 13.6.2016.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage, datert 5.2.2016
- Rammetillatelse datert 19.1.2016
- Tegninger
- Illustrasjoner
- Nabomerknader og tilsvar<< Tilbake