Saksnr.  394/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Laksevåg, gnr. 122 bnr. 607, Ravnestølen 80A mfl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av et boligbygg med 4 boenheter.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Laksevåg, gnr. 122 bnr. 607, Ravnestølen 80A mfl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av et boligbygg med 4 boenheter.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Laksevåg, gnr. 122 bnr. 607, Ravnestølen 80A mfl. Klage fra naboer over gitt rammetillatelse til oppføring av et boligbygg med 4 boenheter.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 21.9.2016.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage datert 24.6.15
- Rammetillatelse datert 4.6.15
- Plan Snitt Fasade<< Tilbake