Saksnr.  397/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Ytrebygda, gnr. 103, bnr. 33, Mildegeilen 34. Klage på rammetillatelse til riving av hytte og oppføring av nybygg bolig.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Ytrebygda, gnr. 103, bnr. 33, Mildegeilen 34. Klage på rammetillatelse til riving av hytte og oppføring av nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Ytrebygda, gnr. 103, bnr. 33, Mildegeilen 34. Klage på rammetillatelse til riving av hytte og oppføring av nybygg bolig.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 30.08.16.
- Klagesak ( Tilsvar fra Advokatfirma Kluge)
- Kopi: Ny vurdering i sak ( svar fra FMHO vedrørende trekk av klagen)
- Vedrørende klage ( tiltakshavers anmodning om at klagen trekkes).
- Bekreftelse på mottatt klage/utsatt iverksetting
- Rammetillatelse, datert 02.08.16.
- Klage
- Underretning om vedtak.
- Byrådens vedtak datert 28.06.16
- Tilleggsnotat datert 18.04.16.
- Søknad om dispensasjon
- Støyrapport
- Fagnotat
- Situasjonskart datert 16.02.2016
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Kart vedr likebehandling
- Avkjørselstillatelse datert 09.12.15.
- Klage m/vedlegg, på vedtak
- Avslag datert 23.10.15.
- Uttalelse fra Fylkesmannen i Hordaland.
- Søknad om dispensasjon
- Tegninger<< Tilbake