Saksnr.  391/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Bergenhus gnr. 163 bnr. 101, Årstadgeilen 10. Klage på avslag på søknad om nybygg av garasje
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 19.04.2016.
- Situasjonskart
- Situasjonsplan, datert 29.06.15.
- Flyfoto
- Skråfoto
- Klage på vedtak.
- Skisse vedlagt klage.
- Avslag
- Uttalelse fra Fylkeskonservatoren.
- Uttalelse fra byantikvaren.
- Tegninger
- E-Post fra BKK
- Beskrivelse av tiltak.
- Uttalelse fra Trafikketaten.
- Presentasjon ifm muntlig innlegg i sak 391-16 til KBMY 011216
- Tilleggsopplysninger fra byråden dat. 301116



<< Tilbake