Saksnr.  395/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Laksevåg, gnr. 154 bnr. 444, Riplegården 9. Klage over avslag på søknad om påbygg av en etasje m/ takarker og fasadeendring i form av innsetting av flere vinduer.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Laksevåg, gnr. 154 bnr. 444, Riplegården 9. Klage over avslag på søknad om påbygg av en etasje m/ takarker og fasadeendring i form av innsetting av flere vinduer.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Laksevåg, gnr. 154 bnr. 444, Riplegården 9. Klage over avslag på søknad om påbygg av en etasje m/ takarker og fasadeendring i form av innsetting av flere vinduer.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 19.9.2016.
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Tegninger
- Uttalelse fra Byantikvaren datert 13.09.2016
- Klage datert 22.06.2016
- Avslag datert 13.05.2016
- Uttalelse fra Trafikketaten datert 07.03.2016<< Tilbake