Saksnr.  396/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Ytrebygda gnr. 39 bnr. 41: Steinsvikkroken 20: Klage på avslag på søknad om deling av eiendom
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 20.9.2016
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage datert 25.07.16
- Avslag datert 08.07.16
- Tilsvar på merknader til nabovarsel datert 12.05.16
- Merknader til nabovarsel datert 01.05.16
- Skylddelingsforretning
- Tegninger
- Tilleggsopplysninger til KMBYsak 15/17Ytrebygda gnr 39, bnr 41: Steinsvikkroken 20. Klage på avslag på søknad om deling av eiendom<< Tilbake