Saksnr.  392/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus, Gnr. 166 Bnr. 90 Brattlien 39. Klage over avslag på fradeling av parsell.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus, Gnr. 166 Bnr. 90 Brattlien 39. Klage over avslag på fradeling av parsell.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Bergenhus, Gnr. 166 Bnr. 90 Brattlien 39. Klage over avslag på fradeling av parsell.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 08.09.2016.
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Tegning
- Klage datert 08.07.2016
- Avslag datert 06.06.2016
- Brev om mottatt ufullstendig søknad, datert 22.01.2016
- Søknad om dispensasjon datert 10.12.2015
- Trafikketatens vedtak datert 25.11.2015
- Uttalelse fra Vann- og avløpsetaten datert 03.09.2015<< Tilbake