Saksnr.  358/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Skriftlige spørsmål til KMBY møte 011216

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Skriftlige spørsmål til KMBY møte 011216
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Skriftlig spørsmål nr. 60 fra Endre Tvinnereim (A) til KMBY 011216 vedr. parkering av sykler ved Kulturskolen i Strømgaten 19.
- Skriftlig spørsmål nr. 61 fra Norvald B. Visnes (H) til KMBY 011216 vedr. anleggsarbeid og byggeprosjekt i Torvmyra, Ytre Laksevåg.
- Skriftlig spørsmål nr. 62 fra Norvald B. Visnes (H) til KMBY 011216 vedr. gangsti mellom Fredlundsveien og Fjøssangerveien.
- Skriftlig spørsmål nr. 63 fra Sondre L. Båtstrand (MDG) vedr. klimafotavtrykk.<< Tilbake