Saksnr.  364/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Bergen bystyre før august 2017 25.01.17
- Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
- Innstilling/vedtak
Komite for finans, kultur og næring før august 2017 30.11.16
- Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 24.11.16
- Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017 - 2020
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Cruisestrategi Bergen 2016-2020<< Tilbake