Saksnr.  375/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 09.02.17
- Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Fana gnr 40 bnr 528 Lille Skjolddalen. Klage på avslag - søknad om dispensasjon
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 05.09.2016.
- Situasjonskart
- Ortofoto 2014
- Situasjonsplan
- Flyfoto
- Utsnitt av reguleringsplankartet
- Klage datert 08.07.2016
- Avslag datert 14.06.2016
- Kommentarer til nabomerknader datert 09.03.2016
- Uttalelse fra Grønn Etat datert 08.03.2016
- Nabomerknader
- Søknad om dispensasjon datert 17.02.2016
- Anmodning om utsettelse av sak 375-16 til KMBY
- Anmodning om muntlig innlegg med presentasjon i sak 28-17 til KMBY 100117<< Tilbake