Saksnr.  370/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Bergenhus, gnr. 163, bnr. 242, Svartediksveien 6. Klage på delvis avslag vedrørende bruksendring av loft til ny boenhet, samt fasadeendringer.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Bergenhus, gnr. 163, bnr. 242, Svartediksveien 6. Klage på delvis avslag vedrørende bruksendring av loft til ny boenhet, samt fasadeendringer.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Bergenhus, gnr. 163, bnr. 242, Svartediksveien 6. Klage på delvis avslag vedrørende bruksendring av loft til ny boenhet, samt fasadeendringer.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 220416.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage på deler av tiltaket datert 20.01.14
- Avslag på deler av tiltaket datert 17.12.13
- Byantikvarens uttalelse datert 16.12.13
- Byantikvarens uttalelse datert 05.06.13
- Reviderte tegninger og kart mottatt 05.12.13.<< Tilbake