Saksnr.  376/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Fana gnr 42 bnr 85 Nesttunbrekka 86. Klage på rammetillatelse - rivning/nybygg bolig mm

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Fana gnr 42 bnr 85 Nesttunbrekka 86. Klage på rammetillatelse - rivning/nybygg bolig mm
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Fana gnr 42 bnr 85 Nesttunbrekka 86. Klage på rammetillatelse - rivning/nybygg bolig mm
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 20.04.2016
- Oversiktskart, datert 20.04.2016
- Oversiktsfoto, datert 20.04.2016
- Skråfoto
- Situasjonsplan
- Tegninger, snitt og fasader
- Tegninger, illustrasjon og plan
- Oversiktstegning
- Supplerende opplysninger til søknad, datert 08.01.2016
- Supplerende opplysninger til søknad, datert 04.02.2016
- Tegninger, vedlegg til brev av 04.02.2016
- Rammetillatelse, datert 08.02.2016
- Brev fra Hans Jan Erstad, datert 13.02.2016
- Svar på henvendelse, datert 22.02.2016
- Klage fra Hans Jan Erstad (1), datert 23.02.2016
- Klage fra Hans Jan Erstad (2), datert 23.02.2016
- Klage fra Mads Ellefsen, datert 28.02.2016
- Kommentarer til klagene, brev fra Konseptbygg AS, datert 11.03.2016
- Bekreftelse på mottatt - klage ikke utsatt iverksetting av vedtak, datert 29.02.2016.<< Tilbake