Saksnr.  386/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Åsane, gnr. 183 bnr. 30, Lokketodalen 23. Klage fra tiltakshaver over avslag på søknad om påbygg på garasjen.

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane, gnr. 183 bnr. 30, Lokketodalen 23. Klage fra tiltakshaver over avslag på søknad om påbygg på garasjen.
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Åsane, gnr. 183 bnr. 30, Lokketodalen 23. Klage fra tiltakshaver over avslag på søknad om påbygg på garasjen.
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 14.07.2016.
- Oversiktskart, datert 15.07.2016
- Oversiktsfoto, datert 15.07.2016
- Skråfoto
- Situasjonsplan, datert 11.11.2015
- Tegninger
- Avslag, datert 04.05.2016
- Klage, datert 13.05.2016<< Tilbake