Saksnr.  390/16  i Komite for miljø og byutvikling før august 2017:

Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg

Behandlet i utvalg: Dato: Saksdokumenter:
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 12.01.17
- Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
- Innstilling/vedtak
Komite for miljø og byutvikling før august 2017 01.12.16
- Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
- Innstilling/vedtak
Byrådet - saker med innstilling til bystyrets org. før sept. 2017 27.10.16
- Åsane, gnr. 200, bnr. 27, Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
- Innstilling/vedtak
Vedlegg:
- Fagnotat, datert 10.05.16.
- Oversiktskart
- Oversiktsfoto
- Situasjonsplan
- Klage på vedtak, Rasmussen Eiendom
- Klage på vedtak, Vennelaget for Haukåsvassdraget
- Klage på vedtak, Svein Brurås
- Tillatelse til tiltak
- ea304-Vedlegg 3_2 Tegning nr 2_D1_V7
- VS: 201430177 - ROS-analyse til uttale - Etablering og drift av ferdigbetongfabrikk. Åsane gnr 200 bnr 27.
- ea304-NOARK
- ea304-Vedlegg 2_Lavvannskart_D1_V6
- ea304-ROS_analyse_D1_V1
- ea304-Vedlegg 3_1 Tegning nr 1_Oversiktstegning_D1_V4
- ea304-Vedlegg 3_3 Vassmengder Håukås_D1_V3
- ea304-Vedlegg 1_Risikovurdering av uønskede hendelser_D1_H
- ea304-Vedlegg 3_VA-Plan for overvannshåndtering_Haukås Næringspark_D1_V5
- ea304-E-Postmelding_D1_V2
- Tilleggsopplysninger til KMBYsak 16/17 - Åsane gnr 200, bnr 27 Søre Brurås. Klage over tillatelse til oppføring av betongfabrikk med tilhørende anlegg
- Tilleggsopplysninger til KMBYsak 16/17 II<< Tilbake